Počnite se baviti pitanjem budućnosti

Počnite se baviti pitanjem budućnosti
Sredinom lipnja ove godine EPSCO Vijeće (Vijeće ministara za zapošljavanje, socijalnu politiku, zdravstvo i potrošačka pitanja) usvojilo je zaključke pod nazivom „Promjene u svijetu rada: promišljanja o novim oblicima rada i učincima na sigurnost i zdravlje radnika“. 
Zaključci Vijeća su usmjereni na sigurnost i zdravlje na radu u odnosu na digitalizaciju, robotizaciju, upotrebu umjetne inteligencije i razvoj gospodarstva digitalnih platformi. U njima se usto prepoznaje činjenica da novi oblici rada pridonose socijalnoj uključenosti, ali i da mogu ozbiljno dovesti u pitanje tradicionalne uvjete zapošljavanja te osiguravanje primjerene razine zaštite radnika. Prepoznajući važnost ove teme, Vijeće je pozvalo države članice i Europsku komisiju da u bliskoj suradnji i u skladu sa svojim nadležnostima: 

nastave s proučavanjem učinka novih oblika rada na radne uvjete i sigurnost i zdravlje radnika te da taj učinak uzmu u obzir u svojim politikama; 

da potvrde važnost poštovanja autonomije i uloge socijalnih partnera i različitih modela tržišta rada u državama članicama; 

prikupljaju dodatne podatke, prema potrebi razvojem novih alata za praćenje, u vezi s: – novim oblicima rada, osobito situacijama u kojima bi radno mjesto moglo biti izvan kontrole poslodavca, – načinima na koje poslodavci ispunjavaju svoje obveze u kontekstu novih oblika rada s ciljem promicanja dostojanstvenog rada i pravednih radnih uvjeta te osiguravanja sigurnosti i zdravlja radnika u svakom aspektu povezanom s radom, – uspješnosti pravnog okvira za sigurnost i zdravlje na radu.
Ovi zaključci Vijeća obvezuju i RH, pa se nadamo da će biti dobar poticaj Ministarstvu rada i mirovinskoga sustava da se počne baviti pitanjem budućnosti rada u RH i promjenama koje ono nosi s obzirom na to da se svakodnevno suočavamo s promjenama, kojima nitko planski ne upravlja. Ne samo da se mijenjaju radna mjesta (jedna nestaju dok druga nastaju), već se mijenja i sam radni odnos koji postaje fleksibilniji i nesigurniji.