Pojam diskriminacije i primjeri iz prakse

Pojam diskriminacije i primjeri iz prakse
Pučka pravobraniteljica je 2017. g. otvorila 2.500 predmeta vezano za diskriminaciju, a najviše od tih predmeta je u području rada i zapošljavanja. „Trebam svježu krv“, „Prestari ste za ovo radno mjesto“ – samo su neke od neprimjerenih izjava  koje su radnici doživjeli. 
Što je diskriminacija?
Diskriminacija je najbliže uređena Zakonom o suzbijanju diskriminacije. Uređena je nadalje Zakonom o radu, Zakonom o ravnopravnosti spolova, Zakonom o istospolnim zajednicama, Kaznenim zakonom.
Diskriminacija je stavljanje neke osobe u nepovoljniji položaj na osnovi rasne ili etničke pripadnosti ili boje kože, spola, jezika, vjere, političkog ili drugog uvjerenja, nacionalnog ili socijalnog podrijetla, imovnog stanja, članstva u sindikatu, obrazovanja, društvenog položaja, bračnog ili obiteljskog statusa, dobi, zdravstvenog stanja, invaliditeta, genetskog naslijeđa, rodnog identiteta, izražavanja ili spolne orijentacije. Da bi postojala diskriminacija, potrebno je da diskriminatorno ponašanje bude usmjereno prema nekim od ovih 17 diskriminatornih osnova. 
Područje zabrane diskriminacije
Diskriminacija je zabranjena u svim područjima, osobito u sljedećim: rad i zapošljavanje, obrazovanje, znanost i sport, socijalna sigurnost, zdravstvena zaštita, pravosuđe i uprava, stanovanje, javno informiranje i mediji, pristup dobrima i uslugama te njihovo pružanje, članstvo i djelovanje u sindikatima, sudjelovanje u kulturnom i umjetničkom stvaralaštvu. 
Diskriminacijske osnove
Spol

Poslodavac odbija zaposliti žensku kandidatkinju te daje prednost muškom kandidatu zato što očekuje da će ženska kandidatkinja ostati u drugom stanju te će opet morati tražiti novog zaposlenika. 
Rasa/etničko podrijetlo/boja kože/nacionalno podrijetlo

Policajac zaustavi mladu Romkinju i pretraži joj ruksak premda nema dokaza da je počinila ikakvo kazneno djelo. Policajac kaže djevojci kako su prema njegovu mišljenju „Svi Romi lopovi“.
Vjera

Uprava zračne luke ne želi zaposliti muslimane na radnim mjestima u područjima s visokim stupnjem sigurnosti. 
Političko ili drugo uvjerenje

Tijelo državne uprave zapošljava službenike/ce. Jedna od kandidatkinja je članica političke stranke. Spomenula je pripadnost stranci u životopisu. Iako je kvalificirana, njezina je molba zbog toga odbijena.
Dob

Zaposlenik jedne osiguravajuće kuće dobije otkaz u dobi od 57 godina nakon što je radio za tu tvrtku više od 30 godina. Poslodavka mu objasni kako je postao preskup za tvrtku te da će zaposliti mlađu osobu koja će raditi za nižu plaću.
Rodni identitet i izražavanje

Transrodna osoba prijavi se za posao prodavača automobila te je pozvana na razgovor za posao u ured vlasnika tvrtke. Nakon što je vlasnik prvi put vidio kandidata, odmah otkaže razgovor i kaže kandidatu kako kupci ne žele da ih savjetuje „takva nakaza“.
Invaliditet

Osoba u invalidskim kolicima prijavljuje se za posao u uredu. Njezina molba je odbijena zbog toga što vlasnik tvrtke smatra da će biti na bolovanju mnogo češće nego osobe bez invaliditeta.
Zdravstveno stanje

Žena koja je prije nekoliko godina bolovala od karcinoma, prijavljuje se na posao u jednoj tvrtki. Tijekom razgovora za posao vlasnik tvrtke postavi joj pitanje o zdravstvenom stanju. Nakon što ona spomene da je preboljela rak, vlasnik joj kaže kako je nije spreman zaposliti jer je vjerojatnije da će se razboljeti, nego što je to slučaj s ostalim kandidatima.
Imovno stanje

Na internetskom portalu objavljen je oglas za radno mjesto u regionalnom predstavništvu tvrtke. Iako tvrtka ima dovoljan broj službenih automobila koje djelatnici/e voze za službene potrebe, između ostalih uvjeta u oglasu se navodi kako: „Kandidati trebaju posjedovati automobil“.
Društveni položaj

Osoba koja je prije radila kao državni službenik sada se prijavila za posao u privatnoj tvrtki. Njegova je molba odbijena zato što vlasnik tvrtke misli da su državni službenici lijeni i ne uklapaju se u radno okruženje u privatnom sektoru. 
Zaštita od diskriminacije
Pritužba radi zaštite od diskriminacije se podnosi pučkoj pravobraniteljici, pravobraniteljici za ravnopravnost spolova, pravobraniteljici za osobe s invaliditetom ili pravobraniteljici za djecu. 
Diskriminaciju, odnosno uznemiravanje se može prijaviti poslodavcu koji je dužan sukladno odredbama Zakona o radu ispitati postoji li uznemiravanje, te reagirati na to. 
Radi zaštite od diskriminacije, građanin može pokrenuti sudski postupak (prekršajni, kazneni, građanski), te u slučaju postojanja diskriminacije, može ostvariti pravo na naknadu štete.