Poslodavac u Znanju d.o.o. izvršio pritisak na radnike

Poslodavac u Znanju d.o.o. izvršio pritisak na radnike
Slijedom zaključka sa Skupa radnika, koji je održan 12. listopada 2017. godine na kojem je dogovoreno da se provede referendum za izjašnjavanje radnika o poduzimanju industrijskih akcija uključujući i štrajk, Sindikat grafičke i nakladničke djelatnosti Hrvatske je tijekom 19. i 20. listopada 2017. godine proveo referendum među radnicima na kojem su radnici imali priliku izjasniti se jesu li spremni sudjelovati u industrijskim akcijama u cilju povrata prava na raniju razinu i sklapanja kolektivnog ugovora.
Izjašnjavanju je pristupilo 66 radnika u sjedištu poslodavca. Za podršku industrijskoj akciji glasovalo je 46 radnika, a protiv industrijske akcije glasovalo je 18 radnika, dok je nevažećih listića bilo 2. S obzirom na to da je manje od 50% ukupnog broja radnika na lokaciji podržalo provođenje industrijske akcije, nisu bili ispunjeni uvjeti za donošenje odluke o provođenju industrijske akcije odnosno štrajka. 
Međutim, ono što zaprepašćuje jest činjenica da je poslodavac, 23. listopada 2017., nastavno na referendum Sindikata pozvao radnike u svoje prostore i od njih zahtijevao da se pred poslodavcem neposredno i pisano izjasne jesu li ili nisu za provođenje industrijske akcije, kako bi nakon provedenog referenduma na radnike izvršio pritisak i tako spriječio provedbu industrijskih akcija. 
Člankom 183. Zakona o radu poslodavcima je zabranjen nadzor djelovanja Sindikata. Ključna djelatnost Sindikata je zaštita materijalnih i socijalnih interesa radnika, te sloboda djelovanja kod poslodavca, što podrazumijeva i organiziranje i provedbu industrijskih akcija. Svojim postupkom poslodavac je izravno nadzirao i pokušao onemogućiti djelovanje Sindikata u konkretnom slučaju sprečavanjem provedbe industrijskih akcija, uključujući pravo na štrajk koje je zajamčeno Ustavom Republike Hrvatske i Zakonom o radu. Takvo postupanje poslodavca prekršajno je sankcionirano člankom 228. Zakona o radu, pa ako se utvrdi dogovornost poslodavca, on može biti kažnjen do 60.000 kuna za pravnu osobu i do 6.000 kuna za odgovornu osobu.
Unatoč tome, Sindikat je zatražio sastanak s poslodavcem u cilju nastavka dijaloga na rješavanju problema radnika, međutim, do sada od poslodavca nema ikakvog odgovora o prihvaćanju inicijative Sindikata za nastavkom dijaloga.