Poslodavci više ne žele plaćati dugotrajna bolovanja

Poslodavci više ne žele plaćati dugotrajna bolovanja
Poslodavci ne žele više snositi trošak bolovanja prema sadašnjim pravilima, a to je do 42 dana bolovanja. Nakon toga trošak bolovanja snosi država. Hrvatska udruga poslodavaca (HUP) traži da se trošak bolovanja koje snose poslodavci smanji na 15 dana jer je previše bolovanja i pogotovo, kako tvrde, lažnih bolovanja. Prema HZZO-u, oko 30 posto bolovanja prošle godine je bilo neopravdano. Iz HUP-a tvrde da europske zemlje plaćaju 15 dana i manje. U Hrvatskoj poslodavci plaćaju 16,5 posto doprinosa iz bruto 2 upravo za zdravstveno osiguranje i za takva osiguranja, tako da HUP smatra da bi država trebala preuzeti plaćanje bolovanja nakon 15. dana. 
Poslodavci se žale da radnici koriste bolovanje kako bi radili nešto „sa strane“ ili da bi radili na sezonskim poljoprivrednim ili turističkim poslovima. No, iz HZZO-a ističu da je pak ljeti najmanje bolovanja. Nadalje, iz HZZO-a kažu da poslodavac može u svakom trenutku zatražiti od HZZO-a kontrolu nekog bolovanja. Poslodavci to ponekad koriste u jednom vrlo nekorektnom smislu, a to je da radnik ode na bolovanje i prvi dan traže od HZZO-a da prekontrolira to bolovanje.