Postignut Sporazum sa poslodavcem u Narodnim novinama o isplati neoporezivih iznosa

Postignut Sporazum sa poslodavcem u Narodnim novinama o isplati neoporezivih iznosa

Nakon održana dva sastanka pregovaračkih odbora Poslodavca i Sindikata za izmjene Kolektivnog ugovora u sindikalnoj podružnici Narodne novine, na sastanku održanom 25. listopada 2022. godine Sindikat grafičara i medija je postigao Sporazum sa Poslodavcem temeljem kojeg će se radnicima isplatiti veći iznosi neoporezivih naknada, kao i nagrada za radne rezultate.

Naime, Sindikat grafičara i medija je dana 6. rujna 2022. godine Poslodavcu podnio inicijativu za početak kolektivnih pregovora za izmjene i dopune Kolektivnog ugovora od 31. svibnja 2021. godine i Aneksa I. Kolektivnom ugovoru sa zahtjevima za povećanje plaće i drugih materijalnih prava radnika, imajući u vidu činjenicu da uslijed velike inflacije realno pada plaća radnika.

Sindikat i poslodavac su se sporazumjeli da će, uz dosadašnju redovitu realizaciju prava prema Kolektivnom ugovoru, Poslodavac:

  • isplatiti dar djeci iz članka 82. Kolektivnog ugovora u iznosu 1.000 kn, do 6. prosinca 2022. godine;
  • isplatiti razliku iznosa neoporezive prigodne nagrade iz čl. 81. Kolektivnog ugovora do najvišeg neoporezivog iznosa propisanog Pravilnikom o porezu na dohodak, tj. iznos od 3.000 kn, do 16. prosinca 2022. godine;
  • donijeti odluku o isplati neoporezivog iznosa nagrada za radne rezultate iz čl. 57. Kolektivnog ugovora za 2022. godinu u iznosu od 4.000 kn svakom radniku, od kojeg iznosa će prvu polovinu tog iznosa od 2.000,00 kn Poslodavac isplatiti radnicima najkasnije do 18. studenog 2022., dok će drugu polovinu ukupnog iznosa Poslodavac isplatiti radnicima najkasnije do 16. prosinca 2022. godine.

Sindikat i Poslodavac su se ujedno sporazumjeli da će predmetne kolektivne pregovore nastaviti 1. ožujka 2023., kada će se pokrenuti razgovori o mogućnostima za povećanje osnovice plaće radnika, a do tada na snazi ostaje važeći Kolektivni ugovor i Aneks I.

Darije Hanzalek, predsjednik Sindikata grafičara i medija i Davorka Regvat, glavna sindikalna povjerenica u toj sindikalnoj podružnici izrazili su zadovoljstvo postignutim Sporazumom sa poslodavcem, temeljem kojih će se podignuti razina materijalnih prava radnika u Narodnim novinama koja će im pomoći da lakše prebrode krizu u kojoj se trenutno nalazimo. No ujedno su naglasili, da je cilj Sindikata postići dogovor sa poslodavcem o povećanju osnovice plaće, kao jednog od pokazatelja kvalitetne politike plaća poslodavca koja vodi računa o pravednoj distribuciji prihoda.