Potpisan Kolektivni ugovor u Tisku plus

Potpisan Kolektivni ugovor u Tisku plus

U sindikalnoj podružnici Tisak plus, Sindikat grafičara i medija je uz Sindikat Novine, 2. srpnja 2021. godine, potpisao novi Kolektivni ugovor na razdoblje od 5 godina, čime su uspješno okončani kolektivni pregovori koji su trajali više od godinu dana te su definirana trajnija manje promjenjiva prava radnika. Uz to potpisan je i Dodatak Kolektivnom ugovoru kojim se redovito godišnje definira plaća i dio drugih materijalnih prava, a kojim je zadržana sadašnja razina prava uz namjeru da se ona unaprijedi čim se za to ostvare poslovni uvjeti.

Sklapanjem novog Kolektivnog ugovora radnicima Tiska plus osigurana je stabilnost u razini njihovih prava za naredno razdoblje od pet godina, te su na taj način i poslodavac i reprezentativni sindikati potvrdili zadovoljavajuću razinu socijalnog dijaloga u toj sindikalnoj podružnici.

Pomaci u osnovnom ugovoru

Iako se u kolektivnim pregovorima nisu usvojili svi zahtjevi sindikata, novi Kolektivni ugovor ipak donosi određena poboljšanja u dosadašnjoj razini prava radnika zaposlenih u Tisku plus. U nastavku ističemo neke od poboljšanja koja će u položaju radnika donijeti novi osnovni Kolektivni ugovor:

 • Naknada za troškove prijevoza na posao povećana je sa 700,00 kn na 1.000,00 kn.
 • Ugovoreno je pravo radnika na naknadu za nošenje novaca u trezor, ali će se konkretni iznos propisivati Dodatkom kolektivnom ugovoru svake godine. Sindikat i poslodavac su se obvezali da će do kraja ove godine definirati početni iznos te naknade.
 • Radnik više nije obvezan doći ranije u kiosk prije početka rada kioska pa je vrijeme otvaranja kioska izjednačeno sa vremenom kada se radnik mora pojaviti na radnom mjestu. Pripremne radnje će i dalje biti propisane kolektivnim ugovorom, ali neće biti propisano njihovo vrijeme trajanja pa će radnik morati doći na posao u vrijeme kada se otvara kiosk.
 • Naknada za vrijeme pripravnosti je ugovorena u neto iznosu od 25,00 kn satnica, s time da će se iznos ugovarati svake godine Dodatkom Kolektivnom ugovoru.
 • Propisano je pravo na veći broj dana plaćenog dopusta od dosadašnjih 7 dana godišnje (ali naviše do 10 dana) u odnosu na važeći Kolektivni ugovor, ako se tijekom jedne kalendarske godine dogodi više slučajeva rođenja djeteta, smrtni slučaj člana uže obitelji ili elementarna nepogoda.
 • Brisana je odredba o obvezi poslodavca da snosi troškove pogreba radnika, ali je povećana naknada za smrt radnika sa 7.500 na 10.000 kn.
 • Uvedeno je pravo radnika na naknadu za rođenje djeteta u iznosu od 3.000 kn, koje do sada nije bilo uređeno Kolektivnim ugovorom.
 • Poboljšane su odredbe o kadrovskoj politici poslodavca na način da će poslodavac uvijek objaviti oglas o slobodnim radnim mjestima te da će pri zapošljavanju voditi računa da se zaposle radnici koji već kod poslodavca rade, što do sada prema važećim odredbama Kolektivnog ugovora nije proizlazilo.
 • Omogućeno je produljenje trajanja probnog rada za radnike koji zbog opravdanih razloga će biti duže vrijeme odsutni s posla kao npr. ako su na bolovanju čime je ta kategorija radnika u boljem položaju u odnosu na važeći Kolektivni ugovor. Omogućeno je skraćenje pripravničkog staža čime je ta kategorija radnika u boljem položaju u odnosu na važeći Kolektivni ugovor jer ranije mogu dobiti punu plaću, a ne samo 80% koja je propisna za pripravnike.
 • Jasnije je propisano pravo na potporu za slučaj elementarne nepogode, a kriteriji će se urediti posebnim aktom poslodavca.
 • Skraćen je rok u kojem se brišu opomene pred otkaz sa tri na dvije godine.
 • Jasnije je uređena obveza poslodavca i sindikata u postupanju sa upisom i ispisom članova sindikata.

Povećati plaće s prvom prilikom

Prilikom potpisivanja novog Kolektivnog ugovora predsjednik Sindikata grafičara i medija Darije Hanzalek je naglasio da je sklapanje novog Kolektivnog ugovora prvi korak ka poboljšanju položaja radnika u Tisku plus, jer valja imati na umu da mnogi radnici i dalje nisu zadovoljni materijalom razinom prava te da nam već ujesen predstoje razgovori o mogućnostima povećanja plaće, novom modelu stimulacija kao i definiranju iznosa nagrade prodavačima za nošenje novca u trezor. „Iako možemo biti zadovoljni načinom razgovora i dijaloga sa poslodavcem, te sadržajem novog Kolektivnog ugovora i temeljnih instituta koji definiraju radni odnos, pred nama je ostao važan zadatak unapređenja materijalnih prava, poglavito plaća radnika koji nose poslovanje, a pozitivne pomake moramo ostvariti u što kraćem roku, čim se ostvare prve poslovne mogućnosti. To je nužno ne samo radi zadovoljstva već i radi zadržavanja ključnih radnika, bez kojih poslodavac jednostavno ne može opstati“ – zaključio je.

Tomislav Bagić, predsjednik Uprave Tiska plus također je izrazio zadovoljstvo sklopljenim Kolektivnim ugovorom kojim je osigurana stabilnost poslovanja Tiska plus, kao i partnerskim odnosom sa reprezentativnim sindikatima. Ujedno je istaknuo da je poslodavac svjestan činjenice da radnici nisu zadovoljni sa postojećom razinom plaće te da u tome smislu treba tražiti prostora za unapređenje i da će se, ukoliko poslovanje bude to dopuštalo, svakako voditi računa o tome da se razina plaća u Tisku plus podiže.

Zaključeno je da će se redoviti sastanci poslodavca i reprezentativnih sindikata nastaviti na jesen kako bi se kroz pregovore o Dodatku kolektivnom ugovoru nastavili razgovori o plaći radnika, stimulaciji i iznosu naknade za nošenje novca u trezor.