Kolektivnim ugovorom povećane plaće u Lana Karlovačka tiskara

Kolektivnim ugovorom povećane plaće u Lana Karlovačka tiskara

Sindikat grafičara i medija je sa poslodavcem u sindikalnoj podružnici Lana Karlovačka tiskara dana 20. siječnja 2023. godine sklopio novi Kolektivni ugovor.

Novim kolektivnim ugovorom je radnicima povećana  najniža osnovna plaća za najjednostavnije poslove i radne zadatke radnog mjesta s koeficijentom složenosti 1,00 i ona sada iznosi 700,00 eura što predstavlja povećanje osnovne plaće za oko 10%. Novi Kolektivni ugovor se ujedno uskladio sa odredbama novog Zakona o radu, te je uz još neke odredbe Kolektivnog ugovora izmijenjena odredba broju dana i načinu korištenja prava na plaćeni dopust radnika po osnovi darivanja krvi.

Predsjednik Sindikata grafičara i medija Darije Hanzalek je prilikom potpisivanja Kolektivnog ugovora naglasio da Sindikat pozdravlja politiku poslodavca da održava kvalitetan socijalni dijalog te da pozitivan trend u poslovanju poslodavca prati i pozitivan trend u stvaranju boljih i kvalitetnijih uvjeta rada radnika u Lani- Karlovačka tiskara d.d. “Oni koji su vodeći u poslovanju mogu to ostati samo ako su i vodeći u odnosu prema radnicima” – zaključio je.

Novi Kolektivni ugovor je sklopljen  na razdoblje do 1. travnja 2024. godine s početkom primjene od 01. siječnja 2023. godine.

Kolektivni ugovor su potpisali predsjednik Uprave Lana – Karlovačka tiskara d.d. Nikola Hanžel i predsjednik Sindikata grafičara i medija Darije Hanzalek.