Potpisan prvi Kolektivni ugovor u Radin printu

Potpisan prvi Kolektivni ugovor u Radin printu

Nakon višemjesečnih razgovora sa poslodavcem Radin print, završeni su kolektivni pregovori te je 1. prosinca 2021. godine potpisan prvi Kolektivni ugovor, a kojim se odsad kod tog poslodavca prava radnika uređuju sporazumom poslodavca i sindikata kao predstavnika radnika.

Prilikom potpisivanja Kolektivnog ugovora predstavnici obiju strana, Sanja Pušec Mukavec, Jadranko Pušec i Dalibor Pinjuh ispred poslodavca, te Darije Hanzalek i Denis Huić ispred Sindikata grafičara i medija, iskazali su obostrano zadovoljstvo potpisom Kolektivnog ugovora.

Obje strane prepoznaju Kolektivni ugovor kao korak naprijed u razvoju poslovanja, ali i gradnji radnih odnosa i dijaloga kod poslodavca. Kolektivni ugovor tek će s vremenom pokazati radnicima svoju pravu vrijednost, jer znamo kako kroz godine prakse kolektivni ugovor kod svakog poslodavca daje mogućnost potvrde konstantnog razvoja i nadogradnje razine prava radnika.  Raduje nas što Radin print kao vodeća tiskara potpisom prvog kolektivnog ugovora i izvan okvira poslovnih rezultata pokazuje da nastoji biti vodeća i u pogledu priznanja i razvoja prava radnika. – rekao je prilikom potpisa kolektivnog ugovora predsjednik Sindikata Darije Hanzalek.

Radnici su potvrdili kolektivni ugovor

Iznimno nam je drago da smo nakon dugotrajnih, ali nadasve konstruktivnih, razgovora postupak kolektivnog pregovaranja uspješno priveli kraju.

Kolektivni ugovor je potpisan tek nakon što su i članovi Sindikata i svi radnici u postupku njegove ratifikacije, koji je proveden 29. i 30. listopada 2021. godine, imali prilike izjasniti se prihvaćaju li usuglašeni tekst Kolektivnog ugovora. Izjašnjavanju je pristupilo 125 radnika. “Prihvaćam” je glasovalo 90 radnika. “Ne prihvaćam” je glasovalo 33 radnika. Nevažećih listića bilo je 2. Radnici su dakle velikom većinom podržali Prijedlog kolektivnog ugovora te su dali ovlaštenje Sindikatu grafičara i medija da sa poslodavcem sklopi ispregovarano.

Važnost ovog Kolektivnog ugovora jest upravo u tome da se radnicima kroz ugovor jamči dosadašnja razina prava. Tu su i pojedina poboljšanja kao što su:

  • Dodatni kriteriji za utvrđivanje broja dana godišnjeg odmora (to više nisu samo godine radnog staža, već će se radnicima određivati dodatni dani godišnjeg odmora temeljem zdravstvenog stanja i socijalnih uvjeta).
  • Omogućen je veći broj dana plaćenog dopusta od minimuma od 7 dana koje previđa Zakon o radu, kroz koje je radnicima osiguran i plaćeni dopust za polazak djeteta u vrtić i 1. razred osnovne škole.
  • Povećan je postotak povećanja plaće za rad nedjeljom na 40% u odnosu na do sada važeći Pravilnik o radu kojeg je donosio poslodavac.
  • Utvrđeno je pravo radnika na pojedina materijalna prava kao što su, dar za djecu, jubilarne nagrade, prijevoz na posao, pomoć u slučaju smrti radnika i sl.

Treba naglasiti da je iznimno važno da se Kolektivnim ugovorom propisuje i politika plaća. Naime, propisuje se osnovica za izračun plaće što radnicima daje određenu sigurnost osnovne plaće u narednom razdoblju. Kod poslodavca postoje dvije osnovice koje su potvrđene ugovorom. Po prijedlogu poslodavca, zbog trenutnih neizvjesnih vremena, odredila bi se mogućnost korekcije povećanja i smanjenja osnovica plaća u slučaju da izvršenje proizvodnje u odstupa više od 5% u odnosu na mjesečni plan. U slučaju smanjenja korigirala bi se samo gornja osnovica plaće, što štiti plaće manje i srednje razine. U slučaju povećanja korigirala bi se donja osnovica plaće, što bi pak jednako osjetili svi radnici. To bi omogućilo prilagodbu plaća uvjetima poslovanja, a da opet budu izvjesne i bez ekstremnih promjena i socijalnu sigurnost. Nakon zajedničkog skupa s radnicima, detaljno objašnjenje i projekciju obračuna plaće u svim opcijama radnicima je prije izjašnjavanja dostavio poslodavac.

Kolektivni ugovor se sklopio na razdoblje od godinu dana, čime će se radnicima za naredni period osigurati određena stabilnost u materijalnim pravima u ovim neizvjesnim gospodarskim vremenima. Uz to predviđena je mogućnost njegovog produženja.

U današnjici negativnih vijesti, trebamo upravo što više ovakvih pozitivnih primjera.