Povećan rad na crno

Povećan rad na crno
Inspektori rada tijekom prošle godine u obavljenim nadzorima kod poslodavaca otkrili su 1.216 radnika na obavljanju posla koji s obzirom na narav i vrstu rada te ovlasti poslodavca ima obilježje posla za koji se zasniva radni odnos. No, te radnike poslodavci ili nisu prijavili na obvezno mirovinsko osiguranje ili ih nisu prijavili na odgovarajuće radno vrijeme, ili je pak bila riječ o stranim radnicima koji nisu imali dozvolu za rad u Hrvatskoj ili potvrdu o prijavi rada. Od tog ukupnog broja radnika u sivoj zoni, njih 494 je radilo bez prijave, odnosno na crno. 
U odnosu na godinu ranije, blago je povećan broj radnika u nezakonitom radu s 858 u 2016. g. na 895 lani, što je broj bez stranih radnika. A inspektori su lani u nezakonitom radu zatekli i 321 stranog radnika što je u odnosu na 2016. godinu porast od preko 50 posto. 
Među ostalim, u području rada inspektori su lani protiv poslodavaca i odgovornih osoba poslodavaca podnijeli 115 kaznenih prijava, od čega se 93 odnose na neisplatu dijela ili cijele plaće.
Nezakoniti ugovori
Kao i prethodnih godina, većina otkrivenih prekršaja iz rada odnosi se na neizdavanje radniku pisane potvrde o sklopljenom ugovoru o radu, nedostavljanje radniku primjerka prijave na obvezno mirovinsko i zdravstveno osiguranje, nedostavljanje radniku obračuna dugovane, a neisplaćene plaće, naknade plaće ili otpremnine, nezakoniti prekovremeni rad kao i onemogućavanje korištenja dnevnog odmora radnika. Među najučestalijim prekršajima su i nezakonito sklapanje ugovora o radu na određeno vrijeme. 
Najviše prekršaja je u uslužnim djelatnostima (članske organizacije, frizerski saloni, saloni za uljepšavanje…). Potom slijedi građevinarstvo, trgovina te usluge smještaja te pripreme i usluživanja hrane.