Pozicija Grafičkog sektora u UNI Europi

Pozicija Grafičkog sektora u UNI Europi

Sjednica Izvršnog odbora UNI Europa Grafičkog sektora održana je 7. listopada 2021. u kombiniranom obliku, s dijelom rukovodećih članova u Madridu a ostalih putem ZOOM-a.

Nakon izvještaja o dosadašnjim aktivnostima koje su bile čak i pojačane vezano za izazove koje je donio COVID19, prva rasprava vođena je o dugoročnoj poziciji Grafičkog sektora Europe u okviru UNI-ja. S padom plaćajućih članova koji se dogodio posljednjih 10 godina sa 260 na 160 tisuća sve se više nameće pitanje pozicije samostalnosti Grafičkog sektora odnosno njegovog spajanja s nekim od drugih sektora. Pritom se od strane UNI-ja ističu problemi vezani uz situaciju, ali ne i potencijalna rješenja. Stoga će idućih mjeseci sigurno biti razgovora o budućoj poziciji UNI Europa grafičkog sektora u UNI-ju.

U raspravi programa rada potvrđene su planirane aktivnosti uključujući i seminar koji se planira održati krajem studenog u Hrvatskoj u suorganizaciji našeg sindikata i UNI Europa grafičkog sektora: Razvoj sektorskih kapaciteta Sindikata, s ciljem razvoja socijalnog dijaloga u grafičkom sektoru.

U razgovoru vezano uz multinacionalne kompanije bilo je riječi i o akviziciji AR Packaging koje djeluje u Europi od strane Graphic Packaging sa sjedištem u SAD-u, kojem nastaje još veća multinacionalna kompanija na području ambalaže vjerojatno druga u svijetu. Ovo je zanimljivo vezano i za našu podružnicu AR Packaging Croatia do prije nekoliko godina većini poznata kao Istragrafika.