Pozicija radnika u obrazovanju i osposobljavanju

Molimo uzmite u obzir da je ovaj tekst stariji od godinu dana, pa postoji određena mogućnost da su u međuvremenu nastupile pojedine izmjene u propisima.

Pozicija radnika u obrazovanju i osposobljavanju

Sukladno Zakonu o radu, poslodavac je dužan omogućiti radniku, u skladu s mogućnostima i potrebama rada, školovanje, obrazovanje, osposobljavanje i usavršavanje, a radnik je dužan u skladu sa svojim sposobnostima i potrebama rada, školovati se, obrazovati, osposobljavati i usavršavati se za rad.

Poslodavac osigurava materijalne i tehničke uvjete za obrazovanje i osposobljavanje radnika, ono se obavlja o trošku poslodavca i u pravilu za vrijeme radnog vremena. Dužnost radnika je odazvati se tom osposobljavanju i u njemu aktivno sudjelovati.

Sukladno navedenom, radnici nisu dužni potpisivati nikakve ugovore niti anekse ugovora kojima se obvezuju na povrat sredstava utrošenih za njihovo obrazovanje, niti ostati zaposleni određeno vremensko razdoblje kod poslodavca, posebno ako se radi o obrazovanju za potrebe poslodavca, npr. prilikom uvođenja novih strojeva, novog načina rada… Stoga se radnicima savjetuje ne potpisivati nikakve štetne odredbe i posebno ne potpisivati ništa prije detaljnog čitanja i analiziranja sadržaja onoga što je ponuđeno na potpisivanje.