Pozitivan trend u Karlovačkoj tiskari se nastavlja?

Pozitivan trend u Karlovačkoj tiskari se nastavlja?

Sindikat grafičara je poslodavcu u sindikalnoj podružnici Lana Karlovačka tiskara d.d. uputio inicijativu za početkom kolektivnih pregovora imajući u vidu da krajem ožujka istječe razdoblje važenja Kolektivnog ugovora.

Jedna od osnovnih tema zajedničkih razgovora Sindikata i poslodavca bit će politika plaća. Lana Karlovačka tiskara d.d. jest pozitivan primjer poslodavca koji vodi računa da se svakim novim Kolektivnim ugovorom podiže materijalna razina prava radnika, kako u odnosu na plaću tako u odnosu i na ostale neoporezive isplate na koje radnici mogu ostvariti pravo. No, hoće li se taj trend i dalje nastaviti, ovisit će o poslovnim rezultatima poslodavca u protekloj godini te poslovnim najavama i mogućnostima tekuće godine.

Očekujemo da ćemo novi Kolektivni ugovor sklopiti do isteka važećeg, a o sadržaju novog Kolektivnog ugovora Sindikat grafičara će izvijestiti sve radnike kako bi što kvalitetnije bili upoznati sa svojim pravima.