Poziv HZMO – Elektroničke usluge i prethodno utvrđivanje staža

Poziv HZMO – Elektroničke usluge i prethodno utvrđivanje staža

Elektroničke usluge HZMO-a dio su elektroničkih javnih usluga u okviru projekta e-Građani preko kojeg se omogućuje pristup svim elektroničkim javnim uslugama na jednom mjestu, na internetskoj adresi sustava
www.gov.hr
.

 Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje poziva sve građane da u poslovnicama Financijske agencije (FINA) zatraže jedinstveni elektronički identitet. Usluga pretkompletiranja podataka elektronička je usluga kojom budući umirovljenici mogu 12 mjeseci prije podnošenja zahtjeva za mirovinu obavijestiti Zavod o namjeri odlaska u starosnu ili prijevremenu starosnu mirovinu, čime unaprijed počinje prikupljane nedostajućih i verifikacija postojećih podataka o stažu i plaći iz hrvatskog osiguranja. Pretkompletiranje podataka omogućuje brže ostvarivanje prava i točniji informativni izračun mirovine.

Elektroničke usluge Zavoda:

• elektronički zapis o radnopravnom statusu • informativni izračun mirovine • uvid u podatke o prijavama na osiguranje i odjavama s osiguranja • uvid u podatke o stažu, plaći i osnovici koje je za pojedine godine prijavio poslodavac • uvid u podatke o drugom dohotku na koji se plaća doprinos za mirovinsko osiguranje • e-Potvrde iz mirovinskog sustava (Potvrda o stažu i plaći, Obavijest o ostvarenom drugom dohotku i Potvrda o korištenju prava iz mirovinskog osiguranja) • Kalkulator doplatka za djecu • dostava obavijesti u Osobni korisnički pretinac • uvid u podatke o školovanju radi ostvarivanja prava iz mirovinskog osiguranja i doplatka za djecu.

Također, poziva osobe koje su radile u inozemstvu da u područnim službama i uredima Zavoda, prema mjestu prebivališta, podnesu Zahtjev za utvrđivanje razdoblja osiguranja navršenih u inozemstvu jer se samo staž potvrđen od inozemnog nositelja u državama s kojima je sklopljen ugovor o socijalnom osiguranju ili se primjenjuju uredbe EU o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti pribraja stažu ostvarenom u Hrvatskoj kako bi se zadovoljio uvjet staža potreban za stjecanje prava na mirovinu iz hrvatskog osiguranja.

Dodatne informacije mogu se dobiti i na infotelefonu +3851 45 95 011 i +3851 45 95 022 radnim danom od 8 do 16 sati, kao i na internetskoj stranici Zavoda
www.mirovinsko.hr
.