Pravnici NHS-a o statusu necijepljenih radnika

Pravnici NHS-a o statusu necijepljenih radnika

Dok cijepljenje nije obvezno, radnik ne smije snositi posljedice necijepljenja

U Domu Sindikata grafičara i medija dana 8. rujna 2021. godine sastali su se pravnici iz sindikata udruženih u Nezavisne hrvatske sindikate kako bi raspravili i zauzeli stav o problemima s kojima se u praksi susreću radnici i poslodavci koji se odnose na radno pravni status radnika, a koji su uzrokovani činjenicom da se  određeni broj radnika ne želi cijepiti, dok su istovremeno poslodavci uvjetovani određenim postotkom cijepljenih radnika da bi ostvarili određene potpore od strane države.  Tako su se u praksi pojavila pitanja tko mora snositi trošak testiranja radnika koji se ne žele cijepiti ukoliko je COVID potvrda potrebna za obavljanje poslova radnog mjesta i na koji način poslodavac smije postupati prema tom radniku odnosno smije li mu ZBOG navedene činjenice otkazati ugovor o radu.

Tijekom rasprave pravnika o problemima koje po radnopravni status radnika uzrokuje činjenica da se radnik ne želi cijepiti moglo se zaključiti da navedena pitanja nisu jasno regulirana važećim zakonodavstvom te da je nužno žurno dati jasan odgovor na sva otvorena pitanja koja se u praksi javljaju povodnom postupanja prema necjepljenim radnicima od strane poslodavaca.

No, pravnici su jasno poručili da sve dok cijepljenje protiv COVID-a nije uvedeno kao obveza od strane države, radnik ne smije snositi ikakve posljedice uslijed činjenice što se ne želi cijepiti. Prema danas važećim propisima jasno se može zaključiti da je poslodavac obvezan radniku osigurati zdrave i sigurne uvjete rada, te je po tome načelu obvezan snositi i sve troškove koji su potrebni kako bi se necijepljenom radniku osigurala zdrava i sigurna radna sredina, pa je tako obvezan i snositi troškove kako bi se necijepljeni radnici testirali ako je to nužno za obavljanje njihovog posla.

Ujedno se zaključilo da se o navedenim otvorenim pitanjima koja se pojavljuju u praksi mora na tripartitnoj razini donijeti odgovarajuće odluke i upute kako se ne bi dogodilo da se temeljem jednostrane interpretacije zakonskih propisa uspostavi praksa poslodavaca koja će možda biti i štetna za radnike.

Pravnici iz udruženih sindikata u NHS će i dalje nastaviti pratiti stanje po svim pitanima koja se u praksi pojavljuju u odnosu na postupanja poslodavaca prema radnicima uslijed posljedica pandemije COVID-a te će po potrebi reagirati prema nadležnim institucijama.

Pravnici NHS-a o COVID-u i radnom odnosu

Iz bogate višesatne rasprave i neovisno o osobnom stavu sudionika prema cijepljenju možemo sumirati slijedeća stajališta:  

  1. Cijepljenje protiv bolesti Covid-19 nije obvezno.
  2. Ako je građanima dano pravo izbora cijepiti se ili ne, tada radnici zbog svog izbora ne smiju trpjeti nikakve štetne posljedice.
  3. Poslodavac snosi troškove radnikovog službenog puta, pa ako su Covid potvrde ili testiranje uvjet za izvršenje službenog puta, a radnik nema Covid potvrdu, tada se i trošak testiranja treba smatrati troškom službenog puta te slijedom toga poslodavčev trošak.
  4. Ako bi radnik bio prisiljen sam snositi troškove testiranja, moglo bi se govoriti o diskriminaciji na temelju zdravstvenog stanja ili drugog uvjerenja.
  5. Javna vlast mora jasno odrediti koja je svrha Covid potvrda, a ne prebacivati svoju odgovornost na poslodavce ili radnike.
  6. Nije poželjno da resorno Ministarstvo za rad daje bilo kakve upute u pogledu pitanja, jer jedini relevantni stav može dati sud na temelju važećih propisa.