Pravo na isključenje

Pravo na isključenje

Radnici u Francuskoj od 1. siječnja 2017. godine imaju pravo ne odgovarati na pozive i e-mail poruke izvan radnog vremena pod nazivom “pravo na isključenje”. Tvrtke koje imaju više od 50 radnika dužne su izraditi kodeks ponašanja u kojem će biti navedeni sati tijekom kojih radnici ne trebaju odgovarati ili slati poruke elektronske pošte.

Myriam El Khomri, francuska ministrica rada, još je prošle godine isticala potrebu za ovakvim zakonom, naglasivši da je granica između poslovnog i privatnog života postala pretanka.

Predlagatelji ovog zakona isticali su da radnici koji odgovaraju ili provjeravaju e-mailove izvan radnog vremena nisu pošteno plaćeni za taj prekovremeni rad. Oni smatraju kako takva praksa kada su radnici stalno “priključeni” na mrežu nosi rizik od stresa, sagorijevanja na poslu, pridonosi razvijanju tegoba sa spavanjem i remeti privatni život.