Predsjedništvo Sindikata o održavanju 41. Susreta

Predsjedništvo Sindikata o održavanju 41. Susreta

Predsjedništvo Sindikata grafičara i medija je dana 11. ožujka 2022. godine održalo svoju redovitu 9. sjednicu na kojoj su na dnevnom redu bile teme: financijsko-materijalno poslovanje Sindikata, održavanje 41. Susreta, aktivnosti na provedbi Seminara UNI Europa grafički sektor: Razvoj sektorskih kapaciteta Sindikata, s ciljem razvoja socijalnog dijaloga u grafičkom sektoru, uvođenje Eura i druge okolnosti u odnosu na kolektivne pregovore. Članovi Predsjedništva ujedno su informirani i o sadržaju i tijeku pregovora oko izmjena Zakona o radu.

Darije Hanzalek, predsjednik Sindikata grafičara i medija ocijenio je da je financijsko-materijalno poslovanje Sindikata sukladno utvrđenom planu te da je, unatoč lošim okolnostima u kojima sindikat djeluje uzrokovanih COVID-om, financijsko-materijalno poslovanje sindikata stabilno.  Predsjedništvo je prihvatilo izvješće o prihodima i rashodima Sindikata grafičara i medija za 2021. godinu i sve pripadajuće dokumente koji su izvješću priloženi. O navedenoj temi prije sjednice Predsjedništva sastao se i Nadzorni odbor Sindikata, a predsjednik Nadzornoga odbora Duje Perdijić je izvijestio Predsjedništvo da je Nadzorni odbor utvrdio da je materijalno financijsko poslovanje Sindikata grafičara i medija bilo uredno u 2021. godini, te da Nadzorni odbor nije imao primjedbi.

  1. Susreti – Odluka o održavanju

Na prošloj sjednici Predsjedništvo je raspravljalo o mogućnostima održavanja 41. Susreta u Malom Lošinju u Hotelu Vespera u razdoblju od 19. do 22. svibnja 2022. godine, te o mogućnim ograničenjima uslijed epidemiološke situacije za COVID 19. Još za sada se ne zna kakve će biti epidemiološke mjere u to vrijeme, ali za očekivati je da će biti nužno provesti testiranje na COVID ili posjedovanje COVID potvrde. Sukladno prikupljenim podacima iz sindikalnih podružnica o zainteresiranosti radnika za sudjelovanje na Susretima, procjenjuje se da će na Susretima sudjelovati oko 250 radnika -članova sindikata iz 10-ak sindikalnih podružnica, pa je s obzirom na navedeno Predsjedništvo donijelo odluku da se započne sa organizacijom održavanja 41. Susreta. Pozivi za sudjelovanje na susretima poslati će se idućih dana.

Razvoj sektorskog dijaloga sa poslodavcima

Darije Hanzalek, predsjednik Sindikata grafičara i medija je upoznao članove Predsjedništva sa aktivnostima koje se poduzimaju na realizaciji Seminara UNI Europa grafički sektor: Razvoj sektorskih kapaciteta Sindikata, s ciljem razvoja socijalnog dijaloga u grafičkom sektoru, u koji bi se trebali uključiti i poslodavci u sektoru kako bi se razvijao sektorski socijalni dijalog u grafičkoj i nakladničkoj djelatnosti. Sa poslodavcima bi se razgovaralo o temama od obostranog interesa kao što su: dualno obrazovanje, rad na daljinu, atraktivnost sektora. Seminar će se vjerojatno održati u rujnu ili listopadu ove godine, u koji bi bilo uključena i Grafička škola i Grafički fakultet.

Uvođenje Eura i druge okolnosti u odnosu na kolektivne pregovore

Marina Kasunić Peris upoznala je članove Predsjedništva sa detaljima uvođenja eura i mogućim implikacijama na kolektivno pregovaranje. Naglasila je da početak dvojnog iskazivanja počinje od 5. rujna 2022. godine, a završava 31. prosinca 2023. godine. Upozorila je da će plaća za prosinac 2022. godine, koja se isplaćuje u siječnju 2023. godine morati biti isplaćena u eurima. Također se mora vidjeti računa da se pravovremeno provede prilagodba potrebnih softvera za obračun plaća kako bi se plaće radnicima na vrijeme isplatile. Istaknula je da će se trebati izmijeniti kolektivni ugovori kako bi se materijalna prava radnika dvojno iskazala u kunama i u eurima. Trebat će ujedno prilagoditi iznose pozajmica koje sindikat odobrava članovima na određene prihvatljive iznose koji će biti zaokruženi, a to se ujedno odnosi i na iznose solidarnih pomoći. Sindikat će ujedno biti obvezan izvijestiti korisnike pozajmica o dualno iskazanim obvezama po pozajmici u zakonom predviđenim rokovima.

Pregovori o zakonu o radu

Marina Kasunić Peris, voditeljica plaća i kolektivnog ugovaranja u Sindikatu izvijestila je članove Predsjedništva o stanju pregovora o Zakonu o radu. Naglasila je da se za sada pregovori razvijaju u dobrom smjeru, te da je pitanje koje u razgovorima izaziva prijepore radno vrijeme, ali je za očekivati, sudeći prema dosadašnjem tijeku razgovora, da će se radno vrijeme povoljnije urediti za radnike. No ukupna slika hoće li Zakon o radu biti povoljniji za radnike moći će se ocijeniti tek nakon što se u Sabor uputi Konačni prijedlog. Oko niti jedne odredbe se socijalni partneri nisu dogovorili dok se cijeli zakon ne raspravi. Do sada se još nisu otvorila pitanja kao što su otkaz ugovora o radu i radničko suodlučivanje.

Darije Hanzalek, predsjednik Sindikata je ocijenio da je sindikalna strana u ovim pregovorima puno bolje pripremljena te da sindikati imaju inicijativu. Unatoč dosadašnjem dobrom  radu, istaknuo je zabrinutost da će pojedini lobiji naknadno intervenirati u tekst Zakona koji bi mogao biti nepovoljan za radnike. Kao opasnost vidi da će mnoge iznimke biti regulirane kao pravilo te bi to moglo dovesti do fleksibilnosti radnog zakonodavstva, te je važno da se iznimke od pravila urede zasebno, kako se ne bi generalno primijenile na sve oblike radnog odnosa.