Pregovori o novom Zakonu o radu – Radno vrijeme i plaća

Pregovori o novom Zakonu o radu – Radno vrijeme i plaća

Na sastancima tripartitne radne skupine za izradu novoga Zakona o radu počelo se raspravljati o interesnim pitanjima, kao što su radno vrijeme i plaće oko kojih socijalni partneri zastupaju u većini slučajeva i dijametralno suprotna stajališta, pa će prema navedenim pitanjima teško biti očekivati postizanje punog konsenzusa.

Odredbe o radnom vremenu

Kada je riječ o odredbama radnoga vremena, imajući u vidu određene probleme u primjeni dosadašnjih odredbi u praksi, sudeći prema dosadašnjim raspravama na radnoj skupini, čini se da će se novim zakonom o radu na određeni način ograničiti mogućnosti korištenja nejednakog rasporeda radnoga vremena, uz određene novine u pogledu načina uređenja rasporeda radnoga vremena, prekovremenog rada i sl. No, s obzirom na to da se oko određenih odredbi nije postigao konsenzus, valja čekati prijedlog teksta novoga zakona iz kojeg će biti vidljiv smjer načina uređenja ovoga pitanja od strane ministarstva.

Definicija plaće i njezina struktura

Ministarstvo rada je također predložilo značajne promjene u odnosu na uređenje pitanja plaća na način da bi se novim zakonom jasno uredila definicija plaće i njezina struktura, kao i jednakosti plaća žena i muškaraca. Naime, na navedenim sastancima sindikati su jasno iznijeli brojne probleme s kojima se susreću u praksi kada je riječ o uređenju politike plaća kod poslodavca, koja je, posebno kod poslodavaca kod kojih nema Kolektivnog ugovora, nejasna, netransparentna i izrazito složena, a poneki puta i nepravedna.

Rok za isplatu plaće

Raspravljajući o odredbi o roku za isplatu plaće, sindikati su istaknuli kako je neprihvatljivo rješenje prema kojem se zakonski rok za isplatu plaće pomiče na kraj tekućeg mjeseca za plaću iz prethodnog mjeseca. U odnosu na pitanje prava radnika na naknadu plaće zbog prekida rada uzrokovanog višom silom, a osobito izvanrednim okolnostima kao što su epidemija bolesti, potres i slično, što predstavlja novinu u prijedlogu ZOR-a, kojim se predlaže da radnik ostvaruje pravo na naknadu plaće u visini od 70% prosječne plaće ostvarene u prethodna tri mjeseca, sindikati su istaknuli kako im je navedeni prijedlog neprihvatljiv, jer predstavlja smanjenje prava radnika u odnosu na važeće rješenje, dok su predstavnici poslodavaca prigovorili visini utvrđene naknade.

Tajnost plaće

Raspravljajući o odredbi o tajnosti plaće, sindikati su ponovno istaknuli kako u praksi postoji veliki problem s konceptom poslovne tajne, a na temelju koje poslodavci mnoge podatke, a među njima i plaću, proglašavaju poslovnom tajnom, otkrivanje koje ima za posljedicu i otkaz ugovora o radu. Istaknut je i problem nemogućnosti radnika slobodno raspolagati podatkom o svojoj plaći. Sindikati su naglasili kako podatak o plaći ne može biti poslovna tajna i radnik ima pravo slobodno raspolagati podatkom o svojoj plaći te zbog toga ne smije trpjeti štetne posljedice. Pitanje odsutnosti tajnosti plaće je važno i za kreiranje politike plaća kod poslodavca, ali i za ostvarenje načela jednakosti plaća kako između žena i muškaraca, tako i između osoba istog spola.

Zaštita života, zdravlja i privatnost radnika

Na sastancima je otvorena i rasprava o odredbama koje uređuju pitanje zaštite života, zdravlja i privatnosti radnika. Riječ je o odredbama koje nisu doživjele značajnije izmjene. Najviše rasprave izazvale su odredbe koje uređuju posebnu zaštitu djece te ograničenja dozvoljenog rada i aktivnosti djece. Naime, navedene odredbe predstavljaju novinu u Zakonu o radu, jer se njima rješava neuređeno pitanje sudjelovanja djece u umjetničkim, audiovizualnim, promidžbenim, sportskim i sličnim aktivnostima, obveza čijeg uređenja je iz Obiteljskog zakona. Budući da se ovo pitanje sada predlaže urediti Zakonom o radu, sindikati su istaknuli kako se ovdje ne radi o radu, već o aktivnostima koje ne predstavljaju rad, a budući da ZOR uređuje radne odnose, ovakvim odredbama nije mjesto u Zakonu o radu.