Pregovori u Tisak plus

Na posljednjih nekoliko sastanaka pregovaračkih odbora Sindikata i poslodavca razgovaralo se o "općenitijim"  odredbama Kolektivnog ugovora.

Pregovori u Tisak plus

Na posljednjih nekoliko sastanaka pregovaračkih odbora Sindikata i poslodavca razgovaralo se o “općenitijim”  odredbama Kolektivnog ugovora, osim o onim odredbama Kolektivnog ugovora kojima bi se uredila materijalna prava radnika. Pregovarački odbori su usuglasili mnoge odredbe novog Kolektivnog ugovora, no ključna pitanja koja muče većinu radnika u toj sindikalnoj podružnici ostala su otvorena i čeka se sastanak pregovaračkih odbora na kojem će biti prisutni i članovi Uprave, a na kojem će se razgovarati o materijalnoj razini prava radnika (plaća, dodaci na plaću i ostala materijalna prava).

Poslodavac će sazvati sljedeći sastanak pregovaračkih odbora nakon što se izvrše sve potrebne pripreme za razgovore o toj temi.