Prigodna nagrada

Prigodna nagrada
Samo onima kojima je radni odnos duži od dvije godine?
Kako je bilo najavljeno na pregovorima između sindikata i poslodavca u studenome 2016., prigodna nagrada u iznosu od 750 kn bila je isplaćena u siječnju 2016. Nažalost, poslodavac je postavio ograničenje te navedenu nagradu nisu dobili svi radnici kako je bilo najavljeno. Ograničenje predmetne nagrade bilo je vezano na trajanje radnog odnosa, te su prigodnu nagradu primili samo radnici Tiska koji su u neprekinutom radnom odnosu najmanje dvije godine do 1. 2. 2017.
Prigodna nagrada svima! 
Sindikat grafičke i nakladničke djelatnosti zatražio je od poslodavca da se uzmu u obzir svi radnici Tiska, ili ako to nije moguće zbog troškova poslodavca, iz solidarnosti razmjerno umanji prigodnu nagradu, kako bi je primilo što više radnika. Poslodavac nije prihvatio naš prijedlog zato što se u svim kompanijama Agrokora prigodna nagrada definirala prema istim principima i nije bilo prostora za izmjene. Nagrada će se moći realizirati do 1. travnja 2017. godine.
Jubilarna nagrada
Prema Kolektivnom ugovoru Tiska (članak 75.), poslodavac je dužan radniku isplatiti jubilarnu nagradu u novcu. 
Sporazumom koji su potpisali Sindikat novine i poslodavac u svibnju prošle godine, uz protivljenje podružnice grafičara, nametnuto je da se jubilarna nagrada u iznosu od 80% isplaćivala na MPC karticu, a 20% na tekuće račune radnika. Sporazum je vrijedio do 31. 12. 2016. godine.
Naši argumenti i protivljenje takvom Sporazumu utjecali su na povrat prethodnom načinu isplate jubilarnih nagrada u gotovini, koji smatramo primjerenim i jedino ispravnim. Jubilarna nagrada s plaćom za 12/2016. ponovno se isplaćuje u cijelosti na tekući račun.