Prijedlog izmjena Pravilnika o porezu na dohodak

Prijedlog izmjena Pravilnika o porezu na dohodak
Nezavisni hrvatski sindikati su ministru financija, Zdravku Mariću, dostavili mišljenje vezano za predloženu poreznu reformu. 
Dnevnice za službena putovanja
Iznos dnevnice za službena putovanja se nije mijenjao od 1998. godine, unatoč rastu cijena i inflaciji. Najobjektivniji korektiv za mijenjanje iznosa dnevnica bi trebala biti inflacija ugostiteljskih usluga hrane i pića, jer se dnevnice uglavnom i troše na te usluge. Od posljednje izmjene neoporezivog iznosa dnevnice, tj. od 1998. g. do danas, samo korigiranjem općom stopom inflacije, dnevnica se trebala povećati za 54,31%, točnije za 92,32 kn, odnosno na 262,32 kn.
Predlaže se povećanje neoporezivog iznosa za prigodne nagrade s 2.500,00 kn na 2.950,00 kn, povećanje iznosa za dar djetetu do 15 godina starosti sa 600,00 na 700,00 kn.
Nadalje, NHS predlaže da se obitelj preminulog člana sindikata oslobodi obveze plaćanja poreza, doprinosa i prireza na pomoć koju im zbog smrti svog člana isplati sindikat.
Prijedlog ostalih mjera:
1.
Dopunsko zdravstveno osiguranje, ako ga svim radnicima plaća poslodavac, treba biti neoporezivo za sve radnike do 1.200,00 kn na godišnjoj razini.
2.
Neoporezivo plaćanje toplog obroka radnicima do 35,00 kn po svakom danu koji radnik provede na radu.
3.
Neoporezivo sufinanciranje prehrane za radnike od poslodavca odnosno omogućavanje prehrane po nižim cijenama od tržišne.
4.
Neoporezivi popusti poslodavaca za vlastite robe i usluge koje daju svojim radnicima – razlike između tržišne/redovne cijene i umanjene cijene.
5.
Premije dobrovoljnog mirovinskog osiguranja koje poslodavac neoporezivo uplaćuje u korist radnika povećati sa 500,00 na 600,00 kn.
Također je potrebno razmotriti uvođenje instituta palete neoporezivih pogodnosti koje poslodavac nudi svojim radnicima ili članovima njihovih obitelji do određenog ukupnog iznosa, a iz koje radnici mogu samo izabrati koje će pogodnosti koristiti.