Prijenos posla i radnika

Nakon dužeg razdoblja traženja poslovnih rješenja, poslodavac Tisak plus d.o.o. donio je odluku o prijenosu pogona Kurirskih usluga iz Tiska plus d.o.o. prema Hrvatskoj pošti d.d.

Prijenos posla i radnika

Nakon dužeg razdoblja traženja poslovnih rješenja, poslodavac Tisak plus d.o.o. donio je odluku o prijenosu pogona Kurirskih usluga iz Tiska plus d.o.o. prema Hrvatskoj pošti d.d. Zajedno s prijenosom pogona u Hrvatsku poštu kao poslodavca prenose se i ugovori o radu radnika koji su trenutno zaposleni u pogonu Kurirskih usluga Tisak plus. Početak rada kod novog poslodavca bit će 1. travnja 2021. godine.

Ovim putem radnicima dajemo kratak pregled prava kod novog poslodavca, te ih obavještavamo o nastavku članstva u Sindikatu grafičara i medija.

Prijenos ugovora na novog poslodavca

  • Radnici čiji su ugovori o radu preneseni na poslodavca Hrvatsku poštu, zadržavaju sva prava iz radnog odnosa stečena do prijenosa ugovora o radu u svom prijašnjem obliku i opsegu.
  • Radnicima se prenosi i stečeni radni staž koji teče dalje bez prekida i kod novog poslodavca.
  • Na radnike se nastavlja primjenjivati Kolektivni ugovor Tisak plus najduže godinu dana. Nakon toga na radnike će se primjenjivati kolektivni ugovor koji je na snazi u Hrvatskoj pošti.
  • Prijenos pogona na novog poslodavca nije razlog za otkaz ugovora o radu.

Nastavak članstva u Sindikatu grafičara i medija

  • Članovi Sindikata grafičara i medija zadržavaju članstvo u našem Sindikatu i prelaskom kod poslodavca Hrvatska pošta.
  • S prijenosom pogona, radnika i članova, Sindikat grafičara i medija će idućeg tjedna uputiti obavijest poslodavcu o konstituiranju Sindikalne podružnice u Hrvatskoj pošti.
  • Za sindikalnu povjerenicu imenuje se NINA KUZMIĆ iz Splita, dosadašnja sindikalna povjerenica koja radi kao koordinatorica dostavljača.
  • O dugoročnom radu podružnice odlučivat će sami članovi.