Pripravništvo doživjelo potpuni potop!

Pripravništvo doživjelo potpuni potop!
Poduzetnicima je ove godine na raspolaganju 2,5 milijardi kuna za novo zapošljavanje, od čega se 1,6 milijardi odnosi na mjere aktivne politike zapošljavanja, poručio je Marko Pavić, ministar rada i mirovinskog sustava.
Među aktivnim mjerama zapošljavanja istaknuo je samozapošljavanje, koje je davalo velike rezultate jer se iz godine u godinu sve više ljudi odlučuje na otvaranje vlastitih tvrtki. 
Pripravništvo umjesto SOR-a
Pavić je poslodavcima preporučio da više koriste mjeru zapošljavanja pripravnika, koja, za razliku od SOR-a, ne ograničava iznos pune plaće, a država daje potporu za polovinu bruto 2 iznosa plaće pripravnika. Vlada ne odustaje od SOR-a, ali namjerava maksimalno smanjiti njegovo korištenje u javnom sektoru. No, to smanjenje, pokazuju podaci Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, nije ni približno onakvo kakvo su ministar i Vlada planirali. Mjera pripravništva je doživjela potpuni potop. Planirano je da se u 2018. zaposli 9196 pripravnika, a da se SOR značajno smanji te da se kroz godinu u stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa uključi 4200 osoba. No, u prvih sedam mjeseci ostvarenje zacrtanog je dijametralno suprotno: od 31. srpnja ove godine u mjeru SOR-a uključeno je 3040 novih osoba, dok su u mjeru pripravništva uključene samo 243 osobe.
Poslodavci traže isključivo SOR
Sindikati upozoravaju da je SOR postala prepreka bilo kakvom zapošljavanju: poslodavci traže isključivo SOR jer im država u tom slučaju pokriva punu plaću godinu dana, a SOR-ovci su prisiljeni raditi za 2752 kn mjesečno. SOR je najneisplativija mjera jer je država za svaku osobu koja je pronašla posao isključivo zahvaljujući SOR-u potrošila više od 200.000 kn.
Kako bi smirila situaciju, Vlada je ove godine pojačala mjeru pripravništva nadajući se kako će privući poslodavce. No, zašto bi privatni sektor zapošljavao pripravnike, za koje mu država pokriva tek 50% troškova i kojima mora dati 70-80% plaće kad preko SOR-a može godinu dana dobivati besplatnog radnika?