Priručnik – Socijalni dijalog i osnove vještina uspješnog komuniciranja

Priručnik – Socijalni dijalog i osnove vještina uspješnog komuniciranja
Sindikat grafičke i nakladničke djelatnosti je izdao još jedan priručnik u okviru Projekta „Dijalog i znanje napredak grade“, pod nazivom „Socijalni dijalog i osnove vještina uspješnog komuniciranja“, a koji je u potpunosti financiran sredstvima Europskog socijalnog fonda. 
Priručnik je nastao na temelju radionica o komunikaciji i komunikacijskih vještina koje je održao dr. Hrvoje Kenfelj. Komunikacija je sastavni dio našeg života. Način komuniciranja može imati utjecaja na naš odnos s kolegama, s poslodavcem i na uspjeh u radu. Rezultati rada, kvaliteta prava, razina individualnog i kolektivnog socijalnog dijaloga, sve to ovisi i o načinu komunikacije. Sve se to odnosi i na predstavnike radnika, sindikalne povjerenike, članove radničkog vijeća ili predstavnike radnika u organu poslodavca koji imaju vrlo zahtjevnu ulogu. Radnici im prenose svoje zahtjeve za koje očekuju rješenje, a s druge strane poslodavci često od njih očekuju da rješavaju njihova pitanja prema radnicima.
Ovaj priručnik je namijenjen predstavnicima radnika kako bi im bila olakšana njihova uloga, te kako bi što bolje i kvalitetnije zastupali interese radnika, ali namijenjen je i svim radnicima kao pomoć u svakodnevnoj komunikaciji s kolegama, poslodavcima, ali i svim onima s kojima su okruženi. 
Priručnik se sastoji od šest cjelina: komunikacija je svuda oko nas; komunikacija u radnoj sredini; predstavnici radnika i komunikacija; interna komunikacija i njezini alati; eksterna komunikacija; upravljanje kriznim situacijama. Tiskan je u 1.000 primjeraka te će biti distribuiran članovima našeg Sindikata.