Priručnik – Što radnik treba znati o opasnostima i radu na siguran način

Priručnik – Što radnik treba znati o opasnostima i radu na siguran način
Zaštita na radu je, nažalost, područje koje je često podcijenjeno i ni radnici ni poslodavci mu ne pridaju značaj koji bi trebali. Takvo ostaje sve dok se ne dogodi neka nezgoda ili ozljeda na radu, a u najgorem slučaju može nastati invalidnost i smrt radnika kao posljedica nepridržavanja pravila zaštite na radu.
Stoga je u okviru Projekta Dijalog i znanje napredak grade, u potpunosti financiran sredstvima Europskog socijalnog fonda, tiskan priručnik iz područja zaštite na radu „Što radnik treba znati o opasnostima i radu na siguran način“. 
Priručnik je podijeljen na dva djela: opći, pod nazivom „Sigurnost je prva“, u kojem su opisani instituti zaštite na radu, te posebni dio pod nazivom „Primjeri iz prakse: opasnosti, štetnosti i napori u grafičkoj industriji“.
Sigurnost je prva
U prvom dijelu priručnika autor mr. sig. Vitomir Begović, bivši ravnatelj Zavoda za unapređenje zaštite na radu, kroz institute iz zaštite na radu dodatno obrazuje predstavnike radnika o temama o kojima mogu voditi dijalog te ih dodatno obrazuje o njihovim i poslodavčevim pravima i obvezama iz područja zaštite na radu, ulozi povjerenika radnika za zaštitu na radu, inspekcijskom nadzoru, a posebno poglavlje je posvećeno prijavi ozljede na radu i profesionalne bolesti. U priručniku su nadalje opisane opasnosti, štetnosti i napori u radnom okolišu, njihova prevencija, te kako ih umanjiti i spriječiti provedbom mjera zaštite na radu. 
Primjeri iz prakse: opasnosti, štetnosti i napori u grafičkoj industriji
U drugom dijelu priručnika autorice prof. Snježana Štefok, dipl. ing. sig. Ana Akrap i dipl. nov. Žana Šostak su na osnovi terenskog rada, koji je proveden kod poslodavaca kod kojih su zaposleni naši članovi, prikazale konkretne opasnosti i štetnosti s kojima se radnici svakodnevno susreću. Promatrana radna mjesta su grafička priprema (grafički urednik i ctp operater), tisak (tiskar, mikser boja, pomoćni radnik), grafička dorada (rezanje tiskanog i netiskanog materijala – rezač, radnik na ljepilici, radnik u doradi), skladište/transport (skladištar, vozač, skladištar remitende), te prodaja. 
Na temelju uočenih opasnosti (mehaničke, opasnosti od padova, opasnosti od udara električne struje), štetnosti (kemijske i fizikalne) i napora (statodinamički, psihofiziološki) na navedenim radnim mjestima, radnicima su dane preporuke kako prepoznati, preventivno djelovati i ukloniti uočene štetnosti, opasnosti i napore. 
Zahvaljujemo upravama, predstavnicima poslodavaca te radnicima: Lane Karlovačke tiskare d.d. iz Karlovca, Bakrotiska d.d. iz Garešnice, A&R Carton Istre d.d. iz Kanfanara, Agencije za komercijalnu djelatnost d.o.o. iz Zagreba, Radin printa d.o.o. iz Svete Nedelje, Vjesnika d.d. iz Zagreba i Tiska plus d.o.o. iz Zagreba koji su otvaranjem proizvodnih prostora i aktivnom suradnjom omogućili provedbu terenskog istraživanja na temelju kojeg je sačinjen ovaj priručnik.