Projekt u suradnji s HUP-om i norveškim partnerima

Projekt u suradnji s HUP-om i norveškim partnerima
S ciljem potpisivanja sektorskog kolektivnog ugovora, jačanju dijaloga između Sindikata grafičara i Hrvatske udruge poslodavaca, odnosno poslodavaca iz grafičkog sektora, te s ciljem približavanja grafičke struke učenicima i studentima, Sindikat grafičara planira prijaviti novi projekt. 
Partneri u projektu bi bili kolege iz norveškog grafičkog sindikata, čiji bi primjeri dobre prakse poslužili kao potpora ostvarenju postavljenih ciljeva. Drugi partner u projektu bi trebala biti Hrvatska udruga poslodavaca, odnosno grafički sektor unutar HUP-a. Zajedno bi radili na poboljšanju socijalnog dijaloga koji bi mogao dovesti do potpisivanja sektorskog kolektivnog ugovora i poboljšanju prava radnika u grafičkom sektoru. Grafička struka postaje sve manje atraktivna novim generacijama, te je jedna od aktivnosti u projektu, u suradnji s grafičkim srednjim školama i fakultetom, učenicima i studentima približiti njihovo buduće zanimanje i zainteresirati ih za rad u grafičkim firmama.
Projektne aktivnosti su održavanje radionica, sastanaka, seminara i studijski posjet. Rok za prijavu je veljača 2019. g.