Prosječna plaća za siječanj 2021. godine: 6.979 kuna neto

Prosječna plaća za siječanj 2021. godine:  6.979 kuna neto

Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske za siječanj 2021. iznosila je 6.979 kuna, što je nominalno niže za 0,3%, a realno za 0,4% u odnosu na prosinac 2020.

Prosječna mjesečna bruto plaća po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske za siječanj 2021. iznosila je 9.373 kune, što je nominalno niže za 0,3%, a realno za 0,4% u odnosu na prosinac 2020.

Najviša prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenome u pravnim osobama za siječanj 2021. isplaćena je u djelatnosti Vađenje sirove nafte i prirodnog plina, u iznosu od 10.878 kuna, a najniža je isplaćena u djelatnosti Proizvodnja odjeće, u iznosu od 4.319 kuna. Najviša prosječna mjesečna bruto plaća po zaposlenome u pravnim osobama za siječanj 2021. isplaćena je u djelatnosti Proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda, u iznosu od 15.695 kuna, a najniža je isplaćena u djelatnosti Proizvodnja odjeće, u iznosu od 5.473 kune.

U siječnju 2021. bilo je prosječno 167 plaćenih sati, što je za 8,2% manje nego u prosincu 2020. Najveći broj plaćenih sati bio je u Djelatnosti zdravstvene zaštite (178), a najmanji broj plaćenih sati bio je u djelatnostima Usluge u vezi s upravljanjem i održavanjem zgrada te djelatnosti uređenja i održavanja krajolika i Djelatnosti socijalne skrbi bez smještaja.

Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po satu za siječanj 2021. iznosila je 40,87 kuna, što je u odnosu na prosinac 2020. više za 8,4%, a u odnosu na isti mjesec prethodne godine više za 11,6%. Prosječna mjesečna bruto plaća po satu za siječanj 2021. iznosila je 54,89 kuna, što je u odnosu na prosinac 2020. više za 8,3%, a u odnosu na isti mjesec prethodne godine više za 10,0%.

 

Medijalna neto plaća za siječanj 2021. iznosila je 5.862 kune, dok je medijalna bruto plaća iznosila 7.563 kune.