Proslava 55. godišnjice mature

Proslava 55. godišnjice mature

Generacija maturanata Grafičke škole u Zagrebu; školske godine 1959. proslavila je svoju 55. godišnjicu mature. 14. svibnja 20l4. godine nešto prije 17.00 sati okupili su se bivši maturanti pred nekadašnjom Grafičkom školom u Zagrebu na Trgu Maršala Tita. Uslijedili su drugarski pozdravi sada već sedamdesetogodišnjaka i fotografiranje na stepenicama bivše škole.

Proslava mature održana je uz prisustvo tridesetak maturanata u restoranu “K Pivovari”. Nakon uvodne riječi i odavanja pošte do sada preminulim kolegama i nastavnicima uslijedila je večera uz vrlo dobru glazbu iz vremena mladosti maturanata.

Svakom sudioniku proslave uručeno je prigodno priznanje uz skupne fotografi je, a na kraju održan je prigodni recital. Nešto prije pola noći proslava je bila završena uz obećanje da će se maturanti okupiti već iduće godine.

Slijeva nadesno: Vladimir Ferenčina, Miroslav Nagy, Vilim Dugorepec, Nikola Krajačić, Boris Rubeša, Petar Šimrak, Vladimir Žitković, Veljko Vlahović, Željko Fordren, Ivan Matočec, Franjo Brandelek, Jozo Milinović, Ivan Cvetković, Dragutin Dobrinec, Marijan Antolić, Ivan Čisar, Vladimir Han, Damir Lindić, Antun Matijaščić, Ivica Dorotić, Rudolf Perše, Tomislav Hitzthaler, Zvonko Kerš, Alojz Šlat, Ivan Strelar, Stjepan Grgurić i Duško Veselinović.