PRVA POMOĆ NA MJESTU RADA

PRVA POMOĆ NA MJESTU RADA

Pružanje prve pomoći ozlijeđenim radnicima na mjestu rada, vrlo je značajni postupak, o kojem ponekad ovisi i život unesrećenog. Dakle, radi se o stručnoj medicinskoj pomoći osposobljenih radnika (po pravilima medicinske doktrine), do dolaska javne službe medicinske pomoći.

Pravodobna i stručna prva pomoć naročito je značajna u područjima (manja mjesta, otežan pristup lokaciji) gdje je potreban određeni vremenski period do dolaska liječnika hitne pomoći.

Zakonske osnove

Značajne su obveze poslodavca u vezi s pružanjem prve pomoći na radu.

Poslodavac je obvezan organizirati i osigurati pružanje prve pomoći radnicima i drugim osobama do pružanja hitne medicinske pomoći ili do prijema u zdravstvenu ustanovu te je obvezan omogućiti postupanje javne službe hitne medicinske pomoći.

Na svakom radilištu i u radnim prostorijama gdje istovremeno radi do 20 radnika,

najmanje jedan radnik, te još po jedan na svakih daljnjih 50 radnika, mora biti osposobljen za

pružanje prve pomoći u skladu s pravilima zaštite na radu i u pisanom obliku dobiti obavijest

da je određen za pružanje prve pomoći.

Poslodavac je obavezan osigurati sredstva i opremu za pružanje prve pomoći, koji uvijek moraju biti dostupni, označeni i zaštićeni od neovlaštenog korištenja.

Pored navedenih obveza poslodavca u vezi s pružanjem prve pomoći iz Zakona o zaštiti na radu, ovu temu još obrađuju:

 Pravilnik o pružanju prve pomoći radnicima na radu (NN 56/83.),

 Pravilnik o zaštiti na radu za mjesta rada (NN 29/13.).

Osposobljavanje za pružanje prve pomoći

Prema odredbi zakona, obzirom na broj zaposlenih, broj radnika koji moraju biti osposobljeni za pružanje prve pomoći određuje poslodavac. Navedeni radnici moraju dobiti obavijest u pisanom obliku da su određeni za pružanje prve pomoći, te su dužni pristupiti osposobljavanju. Troškovi osposobljavanja idu na teret poslodavca, a osposobljavanje ne smije biti organizirano u slobodno vrijeme radnika.

Na osposobljavanju prema verificiranom programu (obavljaju ga stručne ustanove s ovlaštenjem) radnici se upoznaju s više tema, a naročito:

o Postupak s ozlijeđenom osobom,

o Prva pomoć osobi bez svijesti,

o Krvarenja,

o Rane i ozljede,

o Ozljede kostiju i zglobova,

o Opasna stanja,trovanja

U nastavni plan i program svakako treba uključiti i specifičnosti određenih radnih postupaka i tehnoloških procesa kod kojih su moguće nesreće i ozljeđivanje radnika. To su naravno specifičnosti pojedinih poduzeća u industriji koje treba uzeti u obzir.

Nakon polaganja ispita, osposobljeni radnik dobiva svjedodžbu kojom dokazuje osposobljenost za pružanje prve pomoći radnicima na radu.

Zidni ormarić prve pomoći

U slučaju nesreće, ozljeđivanja ili drugih stanja i bolesti koje bi mogle ugroziti život i zdravlje, radnicima osposobljenim za pružanje prve pomoći mora biti na raspolaganju sanitetski materijal.

Najčešće se postavljaju zidni ormarići za pružanje prve pomoći koji se moraju nalaziti na vidnim i dostupnim mjestima i označeni znakom križa crvene boje (koristi se i zelena boja). S vanjske strane ormarića uputno je postaviti pozivni broj hitne službe 112, te brojeve hitne pomoći, vatrogasaca, policije te doktora medicine rada ako je lociran u poduzeću ili u blizini. Tu se može nalaziti i popis osoba osposobljenih za pružanje prve pomoći.

Pristup u ormarić mora biti omogućen ovlaštenim osobama u sve tri smjene.

Punjenje ormarića sanitetskim materijalom propisano je Pravilnikom o pružanju prve pomoći radnicima na radu (glava V. Sanitetski materijal za prvu pomoć, članci 40. i 41.), koji je objavljen u Narodnim novinama br. 56 iz 1983. godine. Kako je od objave navedenog propisa proteklo više od 30 godina, a medicinska znanost je značajno napredovala, očekuje se od nadležnog ministra da žurno donese novi pravilnik usklađen s današnjim spoznajama u vezi pružanja prve pomoći.

Na tržištu se danas mogu naći ormarići prve pomoći s klasičnim (općim) punjenjem sanitetskog materijala, čiji se sadržaj donekle razlikuje od popisa materijala iz spomenutog pravilnika.

Navodimo primjer sadržaja jednog takvog punjenja sanitetskog materijala (naveden je primjer informativnog karaktera i nije obvezujući):

 5 paketa po 25 kompresa sterilne hidrofilne gaze (10×10 cm)

 boca dezinfekcijskog sredstva (280 ml)

 boca vodikovog peroksida (125 ml)

 boca amonijaka (125 ml)

 paket flastera (30 komada različitih veličina)

 neistkan sterilni pokrov za opeklina (60×40 cm)

 flaster u kolutu (5 m x 1,25 cm)

 2 zavoja (kolut 4 m x 5 cm)

 zavoj (kolut 4 m x 7 cm)

 posudica pod bradu

 3 sigurnosne igle

 metalne škarice dužine 10 cm

 sapun od 15 g

 gumena vrpca za stezanje

 par zaštitnih rukavica

 3 paketa hidrofilne vate po 50 g

 trokutna marama,

 sapun,

 riblja mast.

Kod punjenja svakako treba obratiti pažnju da svaki dio mora biti označen nazivom i ako je potrebno načinom upotrebe isključivo na hrvatskom jeziku, kako prilikom upotrebe ne bi došlo do zabune.

Osnovni sanitetski materijal treba dodatno prilagoditi i dopuniti prema specifičnim poslovima i tehnologijama (upotreba kiselina, lužina, otrova, plinova i sl.) pri čemu važnu ulogu savjetodavnog karaktera trebaju odigrati tehnolozi, stručnjak zaštite na radu i ugovorni specijalist medicine rada.

Nepotrebno je naglašavati da po potrebi ormarić treba pregledati i dopuniti sanitetskim materijalom koji nedostaje ili koji je postao neupotrebljiv. U tu svrhu poslodavac treba odrediti osobu za nadzor sadržaja sanitetskog materijala i nabavu istrošenog.

Prostorija za pružanje prve pomoći

Pravilnik o zaštiti na radu za mjesta rada (NN 29/13.) određuje da poduzeće mora osigurati jednu ili više prostorija za pružanje prve pomoći a što ovisi o veličini građevine, vrsti aktivnosti koja se obavlja, vrsti rizika od ozljeda te učestalosti ozljeda na radu.

Ukoliko se procjenom opasnosti utvrdi potreba za takvom prostorijom, ona mora biti opremljena sanitetskim materijalom i drugom opremom, npr. stolom, stolicama, krevetom, nosilima, invalidskim kolicima i dr.

Širina vrata u tim prostorijama mora omogućiti nesmetano unošenje i iznošenje bolesnika na nosilima. Takve prostorije i pristup do njih mora biti vidljivo označen.

Praktični tečaj na mobilnom telefonu

Dodajmo još jednu praktičnu novost koju je osmislio Hrvatski Crveni križ – to je kratki tečaj u riječi i slici pružanja prve pomoći na mobilnom telefonu. Radi se o aplikaciji koja sadrži tekstualne i slikovne upute za pružanje prve pomoći korisnicima mobilnih mreža a ostvaren je u suradnji s mobilnim operaterima T-Mobile Hrvatska, VIPnet i TELE2.

Aplikacija Prva pomoć je JAVA program koji se može učitati na mobilni telefon, te pruža na vrlo jednostavan način upute za pružanje prve pomoći u raznim hitnim situacijama i koristan je podsjetnik na naučeno znanje prve pomoći te ga je podržalo i Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi Republike Hrvatske.

Kod operatera T-Mobile i TELE2 prva pomoć nalazi se unutar usluge Aplikacije. Preuzimanje JAVA programa Prva pomoć dostupno je slanjem ključne riječi PRVA POMOĆ na SMS broj 2222.

Kod operatera VIPnet prva pomoć nalazi se unutar usluge Igre i ostalo/Korisne aplikacije. Preuzimanje JAVA programa Prva pomoć dostupno je slanjem ključne riječi PRVA POMOĆ na SMS broj 333 putem Vodafone Live, putem VIP portala na web adresi
http://java.vip.hr
(upisivanjem broja mobilnog telefona).