Racionalizacije u radu UNI grafičkog i ambalažnog sektora 

Racionalizacije u radu UNI grafičkog i ambalažnog sektora 

Glavna tijela UNI Grafičkog i ambalažnog sektora, globalnog i europskog, održala su svoju zajedničku sjednicu 20. travnja 2022. u Madridu s fokusom na sadašnju i buduću organizaciju te daljnji rad.

Prije deset godina UNI Europa grafički sektor brojio je 250 tisuća članova, no kroz taj period do danas broj plaćajućih članova padao je tako da je u 2020. godini iznosio 161 tisuću članova, a u 2021. godini ostao je na neznatno većem broju od 162 tisuće članova. Ukupno na razini svijeta UNI Grafički sektor obuhvaća 193 tisuće članova.

Ovaj pad u članstvu događa se i na razini UNI-ja kao cjeline, a njega prati i pad raspoloživih sredstava. Ono što ukazuje da se mora pravovremeno reagirati jest činjenica da i inflacija smanjuje vrijednost tih sredstava. Uslijed COVID-a  na razini cijelog UNI-a po sektorima su smanjeni troškovi za 10%, između ostalog jer su uz nove tehnologije otvorene mogućnosti za značajne uštede u organizaciji sastanaka i konferencija.

Imajući u navedeno i činjenicu da dio vodećeg osoblja odlazi u mirovinu ili potencijalno na druge funkcije potrebno je napraviti primjerene promjene u organizaciji i daljnjem radu. Naime, Nicola Konstanitinou voditelj odjela UNI Grafičkog sektora, kao i predsjednica istog Joaquina Rodriguez, oboje uskoro odlaze u mirovinu, a uz to Simon Dubbins predsjednik UNI Europa grafičkog sektora moguće će prijeći na druge funkcije. Stoga je u prvoj fazi odlučeno da s ovom jeseni Daniel Fernandez uz svoju funkciju voditelja UNI Europa Grafičkog i ambalažnog sektora preuzme i funkciju voditelja UNI Grafičkog i ambalažnog sektora na globalnoj razini. Njemu bi se pridružio još jedan član osoblja koji bi mu bio podrška u radu. Ovo objedinjavanje funkcija u jednoj osobi ne znači spajanje pozicija u organizaciji i statutu. U tom pogledu organizacijski odnosno financijski i funkcije i budžeti ostali bi odvojeni i nastavili raditi u kontinuitetu.

Nastavak mnogih aktivnosti

U pripremi Konferencije UNI Grafičkog i ambalažnog sektora načelno je zaključeno da će ista održati u Francuskoj u Marseilleu krajem 2023. godine, a s jednom od tema koja će se fokusirati na poziciju radnika i sindikata u današnjoj klimi sirenja ekstremne desnice. Detaljniji dnevni red i sve vodeće teme konferencije definirati će se s vremenom.

U 2021. aktivnosti su bile fokusirane na multinacionalne kompanije kao što su Amcor, Smurfit Kappa, Stora Enso, KIimbelrly Clark, Westrock i drugi. Kroz 2021. proveden je upravo završen projekt o sigurnosnom tisku, kao i o seminari u sektoru ambalaže, sektoru higijenskog papira i proizvoda, te mnoge lokalne aktivnosti na organiziranju, razvoju europskih radničkih vijeća i socijalnom dijalogu. Pojačana je suradnja s IndustriALL-om također snažnom i velikom međunarodnom sindikalnom središnjicom.

U 2022 planiraju se sastanci s INTERGRAF-om, LATINGRAF-om i drugim poslodavačkim udrugama. U Indiji se planira sastanak vezano uz organiziranje i rad sa sindikatima u sigurnosnom tisku, gdje je velik broj kompanija, ali i čak 9 sindikata, pa će se pokušati spojiti sve razdvojene sindikate u nacionalni sindikat za cijelu industriju. Nastaviti će se rad sa multinacionalnim kompanijama, s naglaskom aktivnosti na Aziju i Australiju (Amcor, Tetrapak i dr.). U Brazilu će se održati sastanak s kolegama iz sindikata s fokusom na situaciju i razvoj aktivnosti u cijeloj regiji, a dodatan fokus biti će na Kolumbiju, Peru, Argentinu i Čile. U Africi se namjerava ojačati kontakte sa sindikatima u zemljama koje su vodeće ekonomije s ciljem jačeg organiziranja radnika. U Europi se namjeravaju održati treninzi za članove europskih radničkih vijeća, konferencija u ambalažnom sektoru, projekti o jačanju socijalnog dijaloga, konferencija o kolektivnom pregovaranju, te nastaviti kontinuirani rad sa multinacionalnim kompanijama.  S obzirom da Europa nosi 2/3 članova, većina rada biti će fokusirana na nju, no sve aktivnosti biti će organizirane imajući u vidu globalni aspekt uključujući i kolege iz ostalih dijelova svijeta, kako bi se iskoristila sinergija u radu cijele organizacije.