Rad na daljinu

Rad na daljinu ne smije biti temelj za smanjivanje prava radnika!

Rad na daljinu

Kriza uzrokovana covidom-19 prisilila je milijune radnika na rad na daljinu (od kuće), jer su radna mjesta postupno ili naglo bila zatvorena širom svijeta. Iako se zdravstvena ugroza počinje smanjivati u nekim dijelovima svijeta, a zaposlenici se vraćaju u svoje urede, i poslodavci i sindikati moraju razmisliti o dosadašnjem iskustvu o radu na daljinu i od kuće te o mogućnostima i prijetnjama koje nudi takav oblik rada.

Kako bi podržao sindikate širom svijeta koji pregovaraju o radnim uvjetima za ovaj rastući trend načina rada, UNI Global Union objavio je ključna načela za unapređivanje prava radnika koji rade na daljinu i od kuće, te je za svoje udružene sindikate 23. veljače 2021. godine održao webinar o navedenoj temi na kojoj je sudjelovalo preko 400 osoba diljem svijeta. Na webinaru su svoja iskustva u uređenju toga instituta podijelili predstavnici udruženih sindikata diljem svijeta i to iz Italije, Argentine, Filipina, Španjolske i Irske.

jacky-chiu-_kf2Z44k7Ng-unsplash

Rad na daljinu nudi veću fleksibilnost, ali i rizik!

Smjernice UNI-ja jamče da će naš svijet rada, koji se razvija, uskladiti zahtjeve poslodavaca i radnika za većom fleksibilnošću, istovremeno štiteći zaštitu rada. Smjernice se temelje na načelu da promjena zemljopisnog položaja posla ne mijenja temeljni radni odnos.

Pandemija je ubrzala rast rada na daljinu i ova načela osiguravaju da rast takvog oblika rada ne potiče druge negativne trendove, posebice stvaranje nesigurnih radnih mjesta, slabljenje socijalne zaštite i potkopavanje kolektivnih pregovora. Implikacije rada na daljinu i kolektivnog pregovaranja su široke. Na seminaru je zaključeno da poslodavci ne mogu koristiti rad na daljinu kao oružje za slabljenje sindikata, podrivanje kolektivnog pregovaranja i umanjivanje socijalnog dijaloga. Izuzev krize kao što je pandemija koronavirusa, svaki prelazak na rad na daljinu mora biti dobrovoljan i o njemu se uvijek treba pregovarati kako bi se postigla ravnoteža poslovnog i privatnog života, minimaliziranim nadzorom, nediskriminacijom i rodnom neutralnošću kao ključnim prioritetima.

Poslodavci moraju snositi troškove rada na daljinu

Budući da rad na daljinu često štedi operativne troškove poslodavca, poslodavci trebaju snositi troškove povezane s radom na daljinu. Poslodavci također moraju ostati odgovorni za zdravlje i sigurnost radnika koji rade na daljinu, uključujući osiguravanje korištenja bolovanja, kvalitetnog radnog okruženja, ergonomije i radnog mjesta bez nasilja. Načela UNI-ja za rad na daljinu presudna su za uspjeh radnika koji rade izvan tradicionalnih radnih mjesta. Načela osiguravaju da radnici i poslodavci mogu uzajamno imati koristi od rasta rada na daljinu. Što je najvažnije, osiguravaju da rad na daljinu ne znači rad bez prava.

Načela za rad na daljinu

UNI predlaže svojim sindikatima da se uređivanje takvog oblika rada u kolektivnim ugovorima temelji na sljedećim načelima:

  • Poslodavci moraju garantirati slobodu udruživanja i kolektivnog pregovaranja za radnike koji rade od kuće.
  • Rad na daljinu ne bi smio ugroziti prava iz radnog odnosa i radni odnos s radnicima.
  • Alati za nadzor nadgledanja radnika koji rade od kuće trebaju biti ograničeni.
  • Rad na daljinu trebao bi biti dobrovoljan.
  • Poslodavci bi trebali poštivati ​​redovno radno vrijeme i pravo na prekid veze.
  • Poslodavci bi trebali ostati odgovorni za zdravlje i sigurnost radnika.
  • Troškovi radne opreme i udaljenog radnog prostora trebali bi biti odgovornost poslodavca.
  • Daljinski rad trebao bi biti ‘rodno neutralan’ i otvoren za sve.
  • Radnici koji rade na daljinu trebali bi imati jednak pristup obuci i razvoju karijere kao zaposlenici u fizičkom uredu.
  • Prije uvođenja ili proširenja pravila rada na daljinu, sindikati i poslodavci trebali bi temeljito procijeniti i dokumentirati njihov učinak.

Na seminaru je ujedno istaknuto da poslodavci vrlo često određuju radnicima rad na daljinu i od kuće, a da istovremeno nemaju odgovarajuće alate kojima mogu pratiti postizanje ciljeva ili mjerenje rezultata radnika, već je sama prisutnost radnika za računalom mjerilo njegovog uspjeha, kroz mnogobrojne videopozive.

Zaključeno je da bi poslodavci morali izgraditi novu inkluzivnu kulturu rada koja vrednuje i respektira različite oblike rada, uz poštovanje radnika na privatnost i na isključenje s telefona ili računala.