Rad u mirovini

Rad u mirovini
Od 1. siječnja ove godine svi umirovljenici imaju mogućnost zaposlenja na pola radnog vremena uz zadržavanje mirovine. U prva četiri mjeseca 2019. g. na nepuno radno vrijeme se zaposlilo 9.425 umirovljenika. Značajno je to povećanje u odnosu na prosinac 2018. g., kada je bilo zaposleno 5.138 osoba, a trend rasta broja umirovljenika zaposlenih na pola radnog vremena očekuje se i u nastavku godine. 
Tko sve ima pravo raditi uz zadržavanje mirovine?
Osim umirovljenika u starosnoj mirovini te onoj za dugogodišnjeg osiguranika, od 1. siječnja ove godine na pola radnog vremena uz isplatu punog iznosa mirovine mogu se zaposliti i prijevremeni umirovljenici. 
Isto se odnosi i na korisnike mirovina prema posebnim propisima; vojne i policijske službenike i službene osobe te radnike zaposlene na poslovima razminiranja. No, oni uz rad na pola radnog vremena i isplatu pune mirovine mogu izabrati i rad na puno radno vrijeme uz zadržavanje pola iznosa mirovine. 
Uz isplatu mirovine smiju raditi i korisnici invalidske mirovine, i to zbog profesionalne nesposobnosti za rad, odnosno djelomičnog gubitka radne sposobnosti, no u tom slučaju im se određuje nova svota mirovine koja će im se isplaćivati za vrijeme zaposlenja.
Pravo na novi izračun mirovine
Prilikom zapošljavanja umirovljenika, poslodavci uplaćuju doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju čega umirovljenik stječe pravo na povećanje mirovine, odnosno njezin ponovni izračun nakon što ostvari najmanje godinu dana novog radnog staža.