Radin print – Izabrano Radničko vijeće

Radin print – Izabrano Radničko vijeće
Krajem ožujka 2018. godine provedeni su izbori za Radničko vijeće i povjerenike radnika za zaštitu na radu u Radin printu. Uz listu Sindikata grafičke i nakladničke djelatnosti Hrvatske, za Radničko vijeće listu je podnijela i Skupina radnika. Premda prema broju radnika Radin ima pravo na tri člana Radničkog vijeća, sporazumom s poslodavcem određeno je da će se birati 5 članova. Lista Sindikata grafičara je osvojila tri mjesta, a članovi s te liste su: Denis Huić, Nadica Zadravec i Boris Dupko. 
Uz izbore za Radničko vijeće, provedeni su i izbori za povjerenike radnika za zaštitu na radu. Jedino je Sindikat grafičara podnio listu te su izabrani sljedeći povjerenici: Nenad Dugorepec, Denis Pretprotnik i Marko Dugorepec.
Nadamo se da će oba izabrana tijela ostvariti kvalitetnu suradnju međusobno i prema poslodavcu, te da će biti dostojan most komunikacije između radnika i poslodavca.