Radna mjesta bez smrtnih slučajeva do 2030.

Radna mjesta bez smrtnih slučajeva do 2030.

Procjenjuje se da bi oko 30.000 radnika u EU moglo izgubiti živote na radnom mjestu u ovom desetljeću ukoliko se radna mjesta ne učine sigurnijima. Stoga, Europska konfederacija sindikata (ETUC) pokrenula je kampanju za radna mjesta bez smrtnih slučajeva, odnosno “nula smrtnih slučajeva” na radnom mjestu. Svojim proglasom / manifestom za radna mjesta bez smrtnih slučajeva ETUC poziva europske čelnike i zemlje članice EU na konkretne aktivnosti i ispunjenje obećanja vezano za spašavanje života radnika. ETUC također poziva na dodatne aktivnosti vezane za sprječavanje obolijevanja od raka koji je povezan s radnim mjestom budući da svake godine više od 100.000 radnika izgubi bitku s tom bolešću.

Sve manje nadzora

Prema podacima Međunarodne organizacije rada u svijetu je zabilježeno pola milijuna manje inspekcijskih nadzora iz područja zaštite na radu u odnosu na početak zadnjeg desetljeća. Za Hrvatsku se navodi da su izvršena 17.734 inspekcijska nadzora u 2019. godini, što je za 9.722 nadzora manje (35%) u odnosu na 2011. godinu kada je ukupno odrađeno 27.456 inspekcijskih nadzora. Godine 2010. u Hrvatskoj je bilo 113 inspektora zaštite na radu, a 2021.godine njihov broj se smanjio na 91, što je 77 posto  izvršitelja od planiranog, odnosno sistematiziranog broja.

Prema podacima HZZO o mreži ugovornih subjekata medicine rada u Hrvatskoj nedostaje više od 42 timova.

Negativni trendovi

U 2020.godini u Hrvatskoj je zbog ozljeda na radu i profesionalnih bolesti izgubljeno ukupno 736.828 dana, a zbog svih razloga bolovanja izgubljeno je više nego dvostruko radnih dana. Za naknade za bolovanja zbog ozljeda na radu i profesionalnih bolesti i mjere specifične zdravstvene zaštite isplaćeno je ukupno 266.335.307 kuna. Sve je više radnika koji osjećaju različite zdravstvene teškoće, koje možda i nisu dijagnosticirane na vrijeme, što upućuje na zaključak o potrebi osvješćivanja i šire primjene sistematskih i preventivnih zdravstvenih pregleda.

Kad je u pitanju Hrvatska zabrinjavaju podaci o trendovima  smrtnih slučajeva na radu u posljednje četiri godine. Takvi negativni pokazatelji zahtijevaju žurne odgovarajuće odgovore i djelovanje nadležnih čimbenika u području rada i zdravstva.

Zaštita na TRADU TABILICA

Na žalost  ovakvi pokazatelji nisu bili dovoljni motiv i poticaj da se prihvati razuman i opravdani prijedlog i u okviru nacionalnog i akcijskog plana u Hrvatskoj, između ostalog  pokrene nacionalna kampanja koje bi cilj bio zaustaviti smrt na radu zbog ozljeda ali i bolesti radnika, unapređujući  uvjete rada i života radne populacije.

Zašto kampanja

Zašto je kampanja važna? Jaka poruka i jasni ciljevi temelj su svake kampanje. Kampanja se može koristi za informiranje, motiviranje, edukaciju i inspiraciju. U primjerima dobre prakse  temeljem praćenja i analize identificiraju se najčešće vrste ozljeda i bolesti objedinjeno i po djelatnostima, i na toj osnovi se planiraju nacionalne kampanje, u kojoj svatko preuzima obvezu odigrati svoju ulogu kako bi svi zajedno  osigurali da radnici ostanu sigurni i zdravi. Svaka kampanja zahtjeva predanost i vodstvo, ali njome se ostvaruje pozitivan učinak i višestruke koristi na radnike, poslodavce i društvenu zajednicu.

U povodu prisjećanja na preminule radnike i pokretanja kampanje „Bez smrtnih slučajeva do 2030“, Europska konfederacija sindikata u svojem proglasu između ostalog upozorava, poziva i  ističe:

„Ljudi idu na posao kako bi zaradili za život – za sebe, svoje obitelji i svoje voljene. Svaki dan diljem Europske unije 12 radnika/ica ne vrati se kući sa posla, jer su umrli na poslu. Umjesto da od njega žive, posao ih ubija, a njihove obitelji pate emotivno, financijski i na mnoge druge načine.

Potičemo Europsku uniju, vlade država članica i poslodavce da stanu na kraj smrtnim slučajevima na poslu. Tražimo radna mjesta bez smrtnih slučajeva.

Oko 100.000 radnika/ica umre svake godine zbog raka uzrokovanog na poslu zbog izloženosti opasnim tvarima. Dugi radni sati i psihološki pritisak na poslu uzrokuju srčane bolesti, moždani udar, depresiju i samoubojstvo. Opterećujući poslovi; ponavljajući pokreti i podizanje teških predmeta uzrokuju bolove u leđima i druge poremećaje mišićno-koštanog sustava te posljedično uzrokuju depresiju, nesposobnost obavljanja posla.

Novi izazovi za zdravlje i sigurnost se pojavljuju zbog ekstremnih vremenskih uvjeta i temperatura zbog klimatskih promjena te novih oblika rada izvan tradicionalnih radnih mjesta kao što je ubrzano rastući rad od kuće i platformski rad. COVID je pokazao kako je radno mjesto glavni izvor zaraze i doveo je do smrti puno tisuća radnika/ica te na poslu i drugdje moramo biti bolje pripremljeni za buduće pandemije.

Trenutno važeća strategija EU za zdravlje i sigurnost na radu navodi: „Potrebno je uložiti sve napore kako bi se što više smanjio broj smrtnih slučajeva povezanih s radom, u skladu s pristupom „vizija nula” u pogledu smrtnih slučajeva povezanih s radom u EU-u“. Ovo je dobro, ali obećane aktivnosti u Strategiji neće postići radna mjesta bez smrtnih slučajeva.

Pozivamo Europsku uniju, države članice i poslodavce da se iskreno posvete i poduzmu potrebne aktivnosti kako na radnim mjestima ne bi bilo smrtnih slučajeva. Europa treba više akcije, a manje priče.

 To znači usklađeni zajednički napor za:

  • Prevenciju nesreća na radu i profesionalnih bolesti, zaustavljanje izloženosti opasnim tvarima uključujući one koje uzrokuju rak te spremnost za pandemije.
  • Uzimanje fizičkog i mentalnog zdravlja kao početne točke kod organiziranja rada i oblikovanja radnog mjesta.

Navedeno će zahtijevati aktivnosti na EU, nacionalnoj i sektorskoj razini te razini poslodavaca, uz zakonodavne i druge inicijative koje uključuju sindikate i poslodavce; uključujući povećanu edukaciju, osposobljavanje, nadzor prevencije, zaštitu, izvještavanje, inspekciju, provedbu i kazne.

Očekujemo i zahtijevamo ispunjenje navedenih aktivnosti do 2024. godine, kao nadogradnju na zakonodavne aktivnosti koje će poduzeti Europska komisija u trenutnom mandatu“.

 Sve razine mogu pridonijeti

Aktivno upravljanje sigurnošću počinje na vrhu. Uvijek postoji prostor za poboljšanje kada je u pitanju zdravlje i sigurnost na radu. Slijedom toga vrijeme je da hrvatska Vlada djelatno podrži kampanju ETUC-a i osnaži zaštitu na radu, kao područje od posebnog društvenog interesa, uspostavom primjerenog i funkcionalnog po uzoru na druge zemlje institucionalnog okvira sigurnosti i zdravlja na radu, uvede edukativne  sadržaje u kurikulume od osnovnog do visokog obrazovanja, zatim, primjeni za poslodavce poticajne mjere s ciljem stimuliranja i nagrađivanja preventivnih mjera, te osigura jačanje kadrovskih i materijalnih kapaciteta inspekcije zaštite na radu.

Poslodavci trebaju prihvatiti da je ulaganje u zaštitu na radu investicija u ono najvrijednije; ljudski  kapital, prihvaćajući u kolektivnim ugovorima reguliranje određenih pitanja zaštite na radu na višoj razini od zakonom određenog minimuma, kao i pružanjem uvjeta za kontinuirano stručno usavršavanje, a time  i učinkovito djelovanje stručnjaka za zaštitu na radu.

Radnici izborom povjerenika za zaštitu na radu i podrškom njihovom radu trebaju iskoristiti mogućnost legitimnog predstavljanja i zastupanja svojih prava i interesa u zauzimanju za sigurno i zdravo radno mjesto.

Sindikati uz borbu za pravednu cijenu rada u fokus svojeg i djelovanja putem radničkih vijeća imaju priliku naglašenije  staviti i pitanja uvjeta rada, odnosno zaštite na radu i zaštite zdravlja radnika.

Sinergijskim djelovanjem i naporima svih ključnih aktera moguće je ostvariti cilj ove značajne kampanje „nula smrtnih slučajeva“  na radnom mjestu te doprinijeti očuvanju fizičkog ,mentalnog zdravlja i radne sposobnosti radnika, što su vitalni interesi sadašnjosti i budućnosti ove zemlje.

                                                                                                              Vitomir Begović