Radnicima HRT-a raste osnovica za 8%

Radnicima HRT-a raste osnovica za 8%

Nakon višemjesečnih kolektivnih pregovora reprezentativni sindikati HRT-a (HURS- Sindikat tehnike HRT-a, Sindikat novinara Hrvatske te Samostalni sindikat radnika HRT-a) dana 31. ožujka 2023. godine sklopili su sa poslodavcem novi Kolektivni ugovor za razdoblje do kraja 2023. godine, uz mogućnost njegovog produžetka na sljedeću godinu.

Osnovni zahtjev sindikata u ovim kolektivnim pregovorima bilo je povećanje plaće radnika, imajući u vidu da su one izrazito niske.  Naime, prema izračunima sindikata u HRT-u 2312 radnika ima osnovnu plaću manju od hrvatske prosječne, a 1868 radnika ima plaću manju od one koju ostvaruje 50% radnika u Hrvatskoj tj. medijalne plaće. 2470 radnika u HRT-u ima osnovnu plaću manju od zagrebačke prosječne, a njih 887 ima manju od polovine zagrebačke prosječne plaće. Stoga se kao nužnost ovih kolektivnih pregovora nametnula činjenica nužnosti povećanja plaća radnika.

S obzirom da je poslodavac na kolektivnim pregovorima iznio nekoliko ponuda za mogućnosti povećanja plaće radnicima, sklapanju kolektivnog ugovora prethodilo je izjašnjavanje radnika o nekoliko iznijetih ponuda poslodavca:

  1. povećanje vrijednosti osnovice za 8 % bruto,
  2. povećanje vrijednosti osnovice za 4% bruto i isplata fiksnog bruto dodatka u iznosu od 50 EUR-a
  3. isplata fiksnog dodatka u iznosu od 105 EUR-a bruto – (bez povećanja bruto vrijednosti osnovice)
  4. Ne prihvaćam ni jednu od navedenih ponuda poslodavca i spreman sam sudjelovati u aktivnostima koje će pokrenuti sindikat u cilju ostvarenja zahtjeva iznijetih u kolektivnim pregovorima.

Izjašnjavanju po ponudama poslodavca odazvalo se 1641 radnik odnosno 59,09% radnika. Za prvu ponudu od povećanja 8% osnovice opredijelilo se71,30% radnika, za drugu opciju 2,74% radnika, za opciju o povećanju plaće kroz fiksni dodatka opredijelilo se 16,70% radnika, dok se za četvrtu opciju o odbijanju ponuda poslodavca izjasnilo 9,26% radnika.

Osim što je Kolektivnim ugovorom povećana plaća radnicima, novi Kolektivni ugovor smanjio je postotak povećanja plaće za  popodnevni rad sa 15%, na 7%, te su se odredbe Kolektivnog ugovora uskladile sa odredbama novog Zakona o radu. Uvedena je i naknada radnicima za rad na izdvojenom mjestu rada ako je rad na izdvojenom radnom mjestu ugovoren kao stalan ili razdoblje rada tijekom jednog kalendarskog mjeseca traje duže od sedam radnih dana, u kojim slučajevima će radnik imati pravo na naknadu troškova razmjerno broju dana na radu na izdvojenom mjestu rada, a najviše do 66,37 eura mjesečno sukladno važećem Pravilniku o porezu na dohodak. Ograničeni su uvjeti za sklapanje ugovora o radu na određeno vrijeme, te je uvedeno pravo radnika na plaćeni dopust u slučaju potrebe za hitnom odsutnosti s posla.