Radno zakonodavstvo na udaru fleksibilizacije

Radno zakonodavstvo na udaru fleksibilizacije

U zadnjem kvartalu 2021. u prostorijama Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike započeli su konkretni pregovori o tekstu prijedloga Zakona o radu koje je Ministarstvo dostavilo socijalnim partnerima. Sudeći prema dostavljenom prijedlogu teksta Zakona Ministarstvo je predložilo izmjene koje će značiti daljnju fleksibilizaciju radnih odnosa u Hrvatskoj. Zakon o radu se prije svega usklađuje s direktivama Europske unije kojima se uređuje pravo radnika da transparentno bude upoznat s uvjetima rada i sadržajem ugovora o radu, kao i pravo radnika na bolje usklađenje poslovnog i privatnog života. Prenošenje odredbi navedenih EU direktiva trebalo bi donijeti određena poboljšanja u pravima radnika.

Mnogo lijepih odredbi, ali bi posljedice mogle biti pogubne

No, uz usklađivanje s EU propisima Ministarstvo ujedno predlaže i sljedeće promjene ZOR-a:

– uređenje zlostavljanja na radu i mobbinga

– pooštravanje uvjeta za sklapanje ugovora o radu na određeno vrijeme

– detaljnije uređenje sezonskog posla

– detaljnije uređenje prava radnika na rad na izdvojenom mjestu rada, odnosno radu na daljinu

– detaljnije uređenje prava i obveza poslodavca, korisnika i ustupljenog radnika kod ustupanja radnika između povezanih poslodavaca

– proširivanje uvjeta za sklapanje ugovora o radu o dodatnom radu kojim će se povećati dozvoljeni broj sati rada radnika u dodatnom radu (to je rad kod drugog poslodavca iznad punog radnog vremena)

– propisalo bi se pravo radnika na nedostupnost izvan radnoga vremena

– fleksibilnije bi se odredila organizacija radnoga vremena

– povećao bi se broj sati prekovremenog rada sa 180 na 200 sati godišnje

– detaljnije bi se uredila plaća radnika i njezine sastavnice te naknada plaće kojima bi se otvorio put poslodavcima da ugovaraju plaću u fiksnom i varijabilnom dijelu bez ograničenja varijabilnog dijela plaće

– uvela bi se zaštita očeva od otkaza tijekom korištenja očinskog dopusta

– uvela bi se pravila o korištenju godišnjeg odmora uslijed izvanrednih i nepredvidivih okolnosti (kao što su potres, pandemija i sl.)

– uvele bi se promjene u postupku otkazivanja ugovora o radu te u odnosu na posljedice otkaza ugovora o radu, te bi se

– uvelo posebno poglavlje o radu preko digitalne platforme i uređenja radnoga odnosa.

 

Razgovori s Ministarstvom sporo napreduju

Sve tri strane prihvatile su prijedlog sindikalne strane da Ministarstvo pripremi obrazloženje svih svojih iznesenih prijedloga, uz objašnjenje problema koji su uočeni u praksi te ciljeva koji se predloženim rješenjem trebaju postići, kao i načina na koji se namjerava pratiti ostvarenje ciljeva.

Prema postignutom dogovoru, trostrana radna skupina se sastaje jednom tjedno. Na pripremi sindikalnih stavova po pojedinim članicama radi radna skupina pravnika NHS-a za izradu ZOR-a, te radna skupina pravnika sindikalnih središnjica, koje prethode tripartitnim sastancima s poslodavcima i Ministarstvom.

Sudeći prema dosadašnjem načinu rada tripartitne radne skupine, razgovori o novom Zakonu o radu bit će dugotrajni i iscrpni, ali za sada, razgovori su konstruktivni, iako se sve tri strane još nisu dotakle interesnih pitanja iz samog Zakona.

Prijedlog Zakona o radu Ministarstvo je uputilo i profesorima radnog prava kao i sucima u radnim sporovima koji su, prema riječima predstavnika Ministarstva, ugrađeni u tekst prijedloga Zakona, no s tim stavovima predstavnici sindikalnih središnjica i poslodavaca nisu upoznati.