Rasterećenje gospodarstva za 667 milijuna kuna – Smanjenje parafiskalnih nameta

Rasterećenje gospodarstva za 667 milijuna kuna – Smanjenje parafiskalnih nameta
Vlada Republike Hrvatske je donijela Akcijski plan za smanjenje neporeznih i parafiskalnih davanja 2020., kao i Akcijski plan za rasterećenje gospodarstva kojim Vlada planira rasteretiti gospodarstvo dodatnih davanja.
Prema dostupnim podacima za 2018. godinu, ukupno opterećenje raznim vrstama davanja u toj godini iznosilo je 8.708,225.664,60 kn, odnosno 2,28% BDP-a. Od toga, neporezna davanja iznosila su 7.951,604.744,31 kn (91%), a parafiskalna davanja iznosila su 756,620.920,29 kn (9%) ukupno utvrđenog iznosa. Predviđeno je provesti oko 80-ak mjera rasterećenja. Provedbom mjera planira se smanjenje opterećenja za gospodarstvo na 531,995.772,62 kn, što čini 6,11% u odnosu na naplaćeni iznos u 2018. godini.
Uštede na području zaštite na radu!?
Kada je riječ o području zaštite na radu, kako bi se pojednostavio postupak izrađivanja procjene rizika za sve poslove u pisanom ili elektroničkom obliku koje za poslodavca obavljaju radnici i osobe na radu (za poslodavce koji imaju do 50 zaposlenih), predviđena je izrada otvorenog vodiča i predloška za izradu procjene rizika sa svrhom da poduzetnici mogu samostalno izraditi procjenu rizika, čime se uklanja plaćanje skupe vanjske usluge te će se izraditi besplatna jednostavna aplikacija za izradu dokumenta procjene rizika ciljano za razne djelatnosti. Procjena je da je trenutačni administrativni trošak područja – samo na temelju obveza na koje se odnose mjere rasterećenja 544,876.131 kn.
Ujedno se planira smanjiti učestalost obveze organizacije odbora zaštite na radu s 4 puta godišnje na 2 puta godišnje, osobito za djelatnosti niskog rizika čime se planira ukupno rasteretiti poslodavce za 118,202.395 kn. Izmijenit će se Zakon o zaštiti na radu kako bi se omogućila organizacija odbora zaštite na radu sukladno razini procjene rizika u dokumentu procjene rizika. Ujedno će se smanjiti organizacija i održavanje sastanka s radnicima s 4 puta godišnje na 2 puta godišnje, što će predstavljati uštedu od 50,193.262 kn. 
Planira se pojednostaviti evidentiranje radnog vremena jer Vlada smatra da će se pojednostavljenjem obveze evidencije postići vremenska ušteda i pojednostavljenje za poslovne subjekte.
Ujedno se planira pojednostaviti procedura za rad na izdvojenom mjestu rada (u većini slučajeva rad kod kuće). Administrativni postupak će se optimizirati ukidanjem obveze poslodavca za dokumentiranjem procjene rizika na izdvojenom mjestu rada na kojem radnik želi povremeno obavljati rad za poslove s malim rizikom odnosno administrativne, uredske i slične poslove za koje je prethodno procijenjen i dokumentiran mali rizik i koje radnik redovito obavlja u prostoru poslodavca. U daljnjem koraku, na opisane poslove s malim rizicima pojam „mjesta rada“, koji zahtijeva provedbu odgovarajućih sigurnosnih zahtjeva za radne prostorije, izuzima se u okolnostima rada na izdvojenom mjestu rada te se nadalje sigurnosni zahtjevi pri radu sa zaslonskom opremom izuzimaju pri radu na izdvojenom mjestu rada.