Sastanak o aktualnim pitanjima u AKD

Sastanak o aktualnim pitanjima u AKD

Predstavnici Sindikata grafičara i medija održali su 21. rujna 2022. sastanak s predstavnicima poslodavca Agencija za komercijalnu djelatnost iz Zagreba (AKD).

Prvotni povod sastanku bilo je pitanje pravedne naknade za rad na zakonom propisane neradne dane. Detaljno obrazloženje je dano na sastanku od strane Sindikata, a od strane predstavnika poslodavca je iskazano razumijevanje problematike. Čeka se konačna potvrda poslodavca.

Sindikat je predložio da se uzme u obzir izrazito visoka stopa inflacije koja je nastupila upravo nakon potpisa kolektivnog ugovora, te da se razmotri postoji li mogućnost povećanja plaća kojima bi se ublažili negativni inflatorni učinci, imajući u vidu i poruku Vlade RH o pomoći zbog udara inflacije na građane.

Uzevši u obzir sadašnje odredbe Zakona o radu, a svakako i dodatna ograničenja u ovom obliku rada koja se očekuju, Sindikat smatra potrebnim sagledati koji radnici imaju ugovore na određeno vrijeme, te u svim situacijama gdje je to moguće ali i nužno, promijeniti te ugovore u ugovore na neodređeno vrijeme. Naravno, poslodavac kada želi isprobati nove radnike i dalje ima opciju ugovaranja probnog rada.

Imajući u vidu upite radnika, postojeće prakse i razumijevanje poslodavca u pojedinačnim slučajevima, kao i prakse nekih poslodavaca u javnom sektoru, sindikalni povjerenici predlažu da se razmotri može li se pitanje solidarne pomoći za oboljelu djecu radnika propisati i kod ovog poslodavca.

Sindikat je skrenuo pažnju da će moguće biti potrebno ugraditi odredbu o tečaju konverzije iznosa koji su u kolektivnim ugovoru određeni u HRK, s obzirom na prelazak na Euro s početkom iduće godine. Možda će i biti potrebe neke odredbe uskladiti s izmjenama i dopunama Zakona o radu, koje se očekuju također početkom iduće godine.

Sindikat predlaže da se ustroji Tijelo za tumačenje Kolektivnog ugovora AKD, sve sukladno njegovim odredbama. Za članove tog tijela sa strane Sindikata predlažu se: Zoran Kveder (zamjena Duje Perdijić) i Marina Kasunić Peris (zamjena Darije Hanzalek).

Očekuje se nastavak razgovora.