Razlozi za izvanredni otkaz

Razlozi za izvanredni otkaz

Razlozi za izvanredni otkaz ugovora o radu – radnik je postupajući u suprotnosti s internim propisima poslodavca s kojima je nedvojbeno upoznat, na Facebook profilu iznosio krajnje uvredljive i neprimjerene komentare o svom poslodavcu i njegovom zakonskom zastupniku.

Predmet spora

Predmet spora jest zahtjev tužitelja na utvrđenje nedopuštenosti Odluke tuženika odnosno poslodavca o izvanrednom otkazu Ugovora o radu; za vraćanje tužitelja na rad na poslove koje je obavljao prije otkazivanja Ugovora o radu; isplatu naknade plaće za razdoblje od prestanka radnog odnosa do vraćanja na rad.

Naime, na temelju odredbe članka 116. stavak 1. Zakona o radu, poslodavac može izvanredno otkazati ugovor o radu, bez obveze poštivanja propisanog ili ugovorenog otkaznog roka (izvanredni otkaz), zbog osobito teške povrede obveza iz radnog odnosa ili zbog neke druge osobito važne činjenice uslijed koje, uz uvažavanje svih okolnosti slučaja i interesa obiju ugovornih stranaka, nastavak radnog odnosa nije moguć.

            Iz stanja spisa u odnosu na odlučne činjenice proizlazi:

– da je tužitelju odnosno radniku dan izvanredni otkaz zato što je na svom Facebook profilu podijelio poveznicu članka objavljenog na jednom internetskom portalu te ispod navedene poveznice objavio komentar izrazito uvredljivog sadržaja, koji komentar se evidentno odnosi na poslodavca tužitelja i zakonskog zastupnika poslodavca;

– da iz ispisa Facebook profila tužitelja proizlazi da je tužitelj u sklopu svojih osobnih podataka objavio i podatak da mu je poslodavac tuženik;

– da su tuženika o navedenoj objavi obavijestili njegovi radnici, koji koriste Facebook i koji su pročitali spornu objavu;

– da je spornom objavom tužitelj postupio protivno Pravilniku o radu poslodavca kojim je propisano da se osobito teškim povredama obveza iz radnog odnosa u svezi s radnim odnosom kod tuženika osobito smatra, pored ostalog, svako postupanje protivno internim pravilima koje je prouzročilo ili moglo prouzročiti štetu društvu, te da je tužitelj postupao protivno drugim aktima poslodavca kojim je propisano da korištenje osobne imovine u svrhu pisanja bloga ili pristupa socijalnim mrežama od strane radnika podliježe uvjetima i ograničenjima, odnosno zabranjeno je sudjelovati u pisanju sadržaja koje može naštetiti poslodavcu ili bilo kojem radniku poslodavca, kao i da je zabranjeno iznositi osobna mišljenja, uvjerenja, izjave i stavove o poslodavcu, a pri iznošenju osobnih uvjerenja i/ili mišljenja radnik ne smije sebe direktno ili indirektno predstavljati kao radnika ili predstavnika poslodavca;

– da je tužitelj bio upoznat s navedenim propisima.

Imajući u vidu sve navedeno sud prvog stupnja je pravilno zaključio da su postojali opravdani razlozi za izvanredno otkazivanje ugovora o radu tužitelju, s obzirom na to da je on počinio osobito tešku povredu obveza iz radnog odnosa postupajući u suprotnosti s internim propisima poslodavca s kojima je nedvojbeno upoznat te je na Facebook profilu iznosio krajnje uvredljive i neprimjerene komentare o poslodavcu. U odnosu na žalbene navode još treba dodati da pri procjeni težine povrede radne obveze tužitelja irelevantno je da li je Facebook profil tužitelja javan ili privatan, odnosno jesu li spornu objavu mogli vidjeti svi korisnici Facebooka ili samo krug “prijatelja” tužitelja, jer je nesporno da je objavljen tekst naprijed navedenog sadržaja; da je tužitelj u osobnim podacima na svojem profilu objavio da je zaposlenik tuženika te da su drugi radnici tuženika vidjeli spornu objavu i o njoj obavijestili poslodavca.