Reformske mjere u 2019. godini

Reformske mjere u 2019. godini
Sredinom veljače ove godine Vlada je započela konzultacije oko izrade novog Nacionalnog plana reformi za 2019. godinu, koji Vlada RH planira predložiti Europskoj komisiji u okviru procesa Europskog semestra. Tim dokumentom se određuju sve reformske mjere koje Vlada RH namjerava provesti u sljedećih godinu dana. Tako Ministarstvo uprave planira provesti decentralizaciju i racionalizaciju lokalne i područne samouprave te dalje provoditi digitalizaciju javne uprave. Ministarstvo za demografiju planira raditi na podizanju demografske obnove kroz sufinanciranje ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja u potpomognutim područjima te delimitiranje rodiljnih naknada, odnosno planiraju se uvesti daljnje promjene u limitaciji iznosa naknade plaće u cilju podizanja sadašnjeg iznosa limita od 3.991,20 kuna. S obzirom na to da je rizik od siromaštva i socijalne isključenosti i dalje visok, posebice za određene skupine građana: djecu, starije osobe i osobe s invaliditetom, a korisnici zajamčene minimalne naknade činili su oko 15% od ukupnog broja osoba u riziku od relativnog siromaštva, planira se poboljšati obuhvat zajamčenom minimalnom naknadom te poboljšati korištenje navedenog prava da svi koji ispunjavanju uvjete i koriste to pravo.
Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava bit će usredotočeno na mjere aktivne politike zapošljavanja i na poticanje zapošljavanja, a radi i na Prijedlogu Zakona o plaćama državnih službenika i namještenika suglasno utvrđenom načelu jednake plaće za jednak rad, odnosno rad jednake vrijednosti u cijeloj državnoj službi, a radna mjesta u državnim službama raspoređuju se u jedinstven sustav koji čine platni razredi i platni stupnjevi unutar kojih se utvrđuju početni koeficijenti za svako radno mjesto. Ministarstvo ujedno planira raditi na povećanju dostupnosti cjeloživotnog učenja kroz unapređenje razvoja znanja, vještina i kompetencija.
Sudeći prema mjerama koje se navode u pojedinim resorima, ne očekuju se ikakve značajnije reformske mjere u 2019. godini, posebice kada je riječ o unapređenju uvjeta rada radnika u Hrvatskoj.