Regulacija studentskog rada

Regulacija studentskog rada
Prema nacrtu novog zakona, preko Student-servisa od iduće godine moći će se zaposliti i izvanredni studenti, minimalna satnica bit će 20 kn, a plaću im poslodavac mora isplatiti do 15. u mjesecu. Ugovor o studentskom radu sklapat će se na mjesec dana. Regulira se 50 posto veća satnica za posebne uvjete rada, noćni rad, rad nedjeljom i blagdanom, naknada putnih troškova i toplog obroka. Tim se zakonom prvi put sustavno i detaljno regulira područje studentskog rada koje godišnje obuhvati oko 65 tisuća redovnih studenata i u kojem se svake godine okrene više od milijarde kuna.
Iskorištavanje studentskog rada
Nacrtom zakona se propisuje da će i izvanredni studenti moći raditi preko studentskog ugovora. Za te studente je to zaista dobra vijest, no takva odredba proširuje mogućnost iskorištavanja studentskog rada. Praksa nekih poslodavaca je zapošljavanje umirovljenika i ostalih radnika preko studentskog ugovora, zatim neki poslodavci dio plaće radnicima isplaćuju na njihov račun, a dio preko studentskog ugovora. Proširivanjem prava da i izvanredni studenti, kojih je oko 44.000, rade preko studentskog ugovora, proširuje se i potencijalni broj ugovora koje će poslodavci moći zloupotrebljavati. 
Radnik donekle zaštićen
Zakon bi trebao doskočiti praksi poslodavaca da radnike jednostavno zamijene studentima kao jeftinijom radom snagom za koju ne moraju plaćati doprinose i druga davanja. Tako se propisuje da poslodavac u vrijeme dok mu u firmi rade studenti, ne može otkazati ugovor o radu vlastitim radnicima koji rade na istim poslovima i otkaz obrazložiti poslovno uvjetovanim razlozima. 
Isto tako, poslodavac koji je u zadnjih šest mjeseci radniku otkazao ugovor o radu iz poslovno uvjetovanih razloga, neće moći na iste poslove zaposliti radnika preko Student-servisa.