Roboti preuzimaju poslove

Roboti preuzimaju poslove
Izvješće Svjetskog ekonomskog foruma pokazuje da će strojevi do 2025. godine obavljati više od polovine postojećih zadataka na radnom mjestu dok ih danas obavljaju 29 posto. Istraživanje se bazira na anketi u kojoj su sudjelovali direktori kadrovskih službi i ostali visoko rangirani čelnici niza kompanija iz cijelog svijeta s udjelom u globalnom BDP-u od 70 posto.
Nužna prekvalifikacija radnika
Paralelno bi ljudi mogli dobiti nove uloge, što će od njih zahtijevati prekvalifikaciju kako bi držali korak s promjenama u radu sa strojevima i kompjutorskim programima. 
Autori izvješća predviđaju da će roboti brzo zamijeniti ljude u računovodstvu, upravljanju klijentima, te u industrijskom, poštanskom i tajničkom sektoru. Paralelno bi trebala porasti potražnja za poslovima koji zahtijevaju ljudske vještine, poput prodaje, marketinga i odnosa s klijentima, te elektroničke trgovine i društvenih medija. Veliki će izazov biti prekvalifikacija radnika, koji će biti pod pritiskom da usvoje nove vještine, posebno na području kreativnosti, kritičkog mišljenja i uvjeravanja. 
Do 2022. godine posebno će snažna biti potreba za prekvalifikacijom radnika u zrakoplovstvu, sektoru putovanja i turizma. Vladama se savjetuje da pripreme programe skrbi za radnike i zajednice ugrožene značajnim promjenama u kvaliteti i trajnosti novih poslova.