Rujan 2017. – Cjelovita obnova

Rujan 2017. – Cjelovita obnova
Sve, ama baš sve, koliko god dobro bilo, sve se mora obnavljati i unaprjeđivati. To vrijedi i za naš Sindikat. Koliko god bila vrijednost tekovine od 150 godina našeg postojanja, moramo obnavljati ono što vrijedi i unaprjeđivati prema novim vremenima. 
Novo pročelje Doma Sindikata grafičara 
Nakon višegodišnjih inicijativa, višemjesečnih priprema, izrade dokumentacije, apliciranja u natječaje za sufinanciranje, pribavljanja ukupnih sredstava, početkom rujna ove godine počela je sanacija pročelja odnosno fasade na zgradi Doma Sindikata grafičara u Zagrebu, Brešćenskoga 4. 
Naši prethodnici bili su dobri gospodari. Uz još tri zgrade, davne 1938. godine vlastitim sredstvima tipografi, članovi našeg sindikata, izgradili su četvero odnosno peterokatnu zgradu na uglu ulice Brešćenskoga i Bauerove, te su u nju preselili sjedište svojih aktivnosti. Nakon nacionalizacije većine naših nekretnina početkom 60-ih, ostaje nam prizemlje i kat te dvije dvorane Doma u Brešćenskoga gdje nastavljamo s radom. 
Danas je vanjsko pročelje u izrazito lošem i derutnom stanju, te već godinama iniciramo njegovu obnovu. Zadnjom kumulacijom sredstava u pričuvi nađen je zajednički jezik s ostalim suvlasnicima, izrađen je projekt te osiguran znatan dio gradske subvencije obnove pročelja. Građevna skela na vanjsko pročelje već je postavljena, a krajem rujna trebala bi biti postavljena i na dvorišnom dijelu. Slijedi obijanje stare fasade i žbuke, potom nanošenje novog sloja žbuke i bojanje fasade, uz sanaciju vanjske drvene stolarije te nabavku novih ulaznih vrata. Prema najavama konzervatora originalna fasada bila je zelene boje i takva bi se trebala ponovno postaviti. Bit će obnovljen i znak zmaja s dva grafička tampona, simbol grafičara tadašnjeg vremena. Nadamo se da će do idućeg ljeta Dom Sindikata grafičara zasjati u svojem novom/starom sjaju. 
Dijalog i znanje napredak grade
Posljednje dvije godine značajan naglasak stavljen je na što aktivnije organiziranje i rad s članstvom. Dio povjerenika usvojio je dodatna znanja, a što je još važnije, primio je poticaj za aktivniji rad pa se u dijelu podružnica ne samo zaustavio negativan trend, već se osjećaju i pozitivni pomaci. 
U nadi da će daljnje aktivnosti dati još bolje rezultate našeg ukupnog rada, uz mogućnost financiranja iz sredstava Europske unije u okviru projekata iz područja Jačanja socijalnog dijaloga faza III., u srpnju ove godine naše stručne službe izradile su i prijavile projekt pod nazivom: Dijalog i znanje napredak grade. Smatramo da prvi preduvjet dijaloga jest da on bude temeljen na što potpunijem znanju o temi, području odnosno pitanjima koja su predmet tog dijaloga. Stoga se namjerava raditi kroz specijalizirane tematske seminare na detaljnoj edukaciji predstavnika radnika s naglaskom na konkretne situacije, probleme i primjere u praksi iz područja radnog prava, ali i zaštite na radu odnosno rada na siguran način u našoj djelatnosti. Drugi uvjet za vođenje dijaloga na kvalitetan način su komunikacijske vještine, a što se također itekako treba naučiti u mnogim aspektima. Ovo područje generalno je zapostavljeno te nitko od nas kroz naše školovanje uopće ne prolazi kroz bilo kakvo obrazovanje i osposobljavanje za komunikaciju i dijalog. 
U planu su istraživanja i izrada publikacija s ciljem edukacije što većeg broja radnika i to o Abecedi radnih odnosa, Opasnostima i radu na siguran način u grafičkoj djelatnosti, Pravilnom položaju tijela i rukovanju teretom, te Osnovama uspješnog komuniciranja. Uz to planira se redizajn lista Grafičar te sačiniti novi web-portal. Planira se i direktna komunikacija s učenicima i studentima grafičkog usmjerenja s ciljem povećavanja njihovog interesa za ono što ih čeka u svijetu rada. Na kraju se planira održati zajednička konferencija svih socijalnih partnera o utjecaju 4. industrijske revolucije na radne odnose i socijalni dijalog u sektoru. 
Do kraja godine trebali bismo imati potpunu informaciju o prihvaćanju projekta. No čak i da projekt i sufinanciranje ne budu odobreni, previše dobrih ideja i korisnih aktivnosti je razrađeno te će znatan dio njih svakako biti proveden. 
Uz sve to u postupku smo izrade detaljnog materijala o našem Sindikatu, kao pomoći sindikalnim povjerenicima u radu s radnicima, postojećim i budućim članovima, ali i kao vodič članovima o našoj organizaciji te njihovoj poziciji i pravima koje mogu ostvariti.
Dakle, ne obnavljamo samo fasadu našeg Sindikata. Obnavljamo ga izvana, ali i iznutra. Obnavljamo ga cjelovito.