Ruke su vaš najvažniji alat!

Ruke su vaš najvažniji alat!

Veliki dio članova našeg Sindikata radi na opasnim strojevima i postoje veliki rizici ozljeda na radu te je stoga potrebno zaštititi najvažniji alat s kojim radimo, a to su naše ruke.

Od svih ozljeda na radu, čak 26% otpada na ozljede šaka i ručnih zglobova. To su najugroženiji dijelovi ljudskog tijela, a najčešće povrede su: ogrebotine, porezotine, ubodi, natečenja, nagnječenja i opekotine. Najčešće profesionalne bolesti kože izazvane neupotrebom ili upotrebom neusklađenih rukavica su: kontaktni iritativni dermatitis i kontaktni alergijski dermatitis. Stoga je iznimno važno pri obavljanju radnih zadataka nositi zaštitne rukavice koje su dio osobne zaštitne opreme, štite ruke ili dio ruke od opasnosti i štetnosti pri radu.

Pri izboru zaštitnih rukavica, potrebno je odabrati primjerenu veličinu rukavica, ne koristiti oštećene rukavice i odabrati rukavice koje su prikladne za posao koji se obavlja. Zaštitne rukavice je dužan o svom trošku osigurati poslodavac.

Veličine zaštitnih rukavica

Veličina rukavice Opseg stisnute šake (mm) Dužina šake (mm)

     6                             152                             160

     7                             178                             171

     8                             203                             182

     9                             229                             192

    10                            254                             204

    11                            279                             215

Veličina rukavica određuje se mjerenjem opsega stisnute šake i dužine ispružene šake. Izuzetno je važno odabrati ispravnu veličinu rukavica. U tablici su prikazane veličine zaštitnih rukavica te metode kako odabrati ispravnu veličinu.

Kategorije rukavica i označavanje

 Svaka zaštitna rukavica mora biti označena sljedećim obveznim informacijama:

– nazivom, trgovačkim znakom ili na drugi način identifikacije proizvođača

– oznakom modela

– veličinom zaštitne rukavice

– piktogramom iz kojeg je vidljivo za zaštitu kojih rizika služi rukavica. Uz piktogram se mora nalaziti četveroznamenkasti broj koji označava razinu zaštite, npr. 1234, gdje je 1 – otpornost na habanje, 2 – otpornost na presijecanje, 3 – otpornost na trganje, 4 – otpornost na probijanje.

Prilikom odabira rukavica, bitno je voditi računa da pružaju najvišu razinu zaštite za ono od čega prijeti rizik.