Samostalni sindikat radnika HRT-a uputio pismo poslodavcu

Samostalni sindikat radnika HRT-a uputio pismo poslodavcu
Potaknuti informacijom da Nadzorni odbor HRT-a nije odobrio Pravilnik o plaćama i drugim materijalnim pravima, 5. srpnja 2018. godine Samostalni sindikat radnika HRT-a uputio je pismo poslodavcu kojim je zatražio primjenu članka 40. Kolektivnog ugovora, kojim su se ugovorne strane suglasile da stupanjem na snagu Kolektivnog ugovora najmanji koeficijent radnog mjesta iznosi 2,85, a najveći koeficijent radnog mjesta radnika 12. 
Imajući u vidu odredbu članka 9., stavka 3. Zakona o radu, kojim je propisano načelo primjene najpovoljnijeg prava radnika, Sindikat je od poslodavca zatražio da prilikom izračuna plaće radnika primijeni najmanji koeficijent za radno mjesto od 2,85. 
Sindikat je ujedno istaknuo da je poslodavac bio dužan nakon sklapanja Kolektivnog ugovora osigurati usklađivanje svih dokumenata s važećim Kolektivnim ugovorom, pa je stoga bio dužan osigurati da Nadzorni odbor odobri Pravilnik o plaćama i drugim materijalnim pravima.