Saša Sabolović izabran za povjerenika u podružnici Grafičar tvornica vreća

Saša Sabolović izabran za povjerenika u podružnici Grafičar tvornica vreća

Dana 8. veljače 2023. godine održana je izborna skupština u podružnici Grafičar tvornica vreća i tiskarnica. Na skupštini su prisustvovali gotovo svi članovi sindikata iz te podružnice te su na njoj ponovno izabrali Sašu Sabolovića za svog sindikalnog povjerenika.

U izvještajnom dijelu skupštine sindikalni povjerenik Saša Sabolović je istaknuo da je sindikalna podružnica bila aktivna u rješavanju pojedinačnih slučajeva. Koristile su se sindikalne pozajmice i solidarne pomoći. Financijsko-materijalno poslovanje podružnice je bilo uredno. Najveći dio sredstava podružnice je utrošen na potpore članovima povodom blagdana.

U raspravi je bilo najviše riječi o Izmjenama i dopunama Zakona o radu i o grafičkim sindikalnim igrama.