Sastanak s predstavnicama HUP-a – Važno je uspostaviti i jačati međusobnu suradnju!

Sastanak s predstavnicama HUP-a – Važno je uspostaviti i jačati međusobnu suradnju!
Na inicijativu Sindikata grafičke i nakladničke djelatnosti Hrvatske 22. studenoga 2018. godine održan je sastanak s HUP-om koji su na sastanku predstavljale Sanja Smoljak Katić i Iva Nappholz. Na sastanku se razgovaralo o potrebi i mogućnostima ponovne uspostave suradnje između Sindikata grafičara i HUP-ove Udruge grafičara i nakladnika, koja okuplja poslodavce u grafičkoj i nakladničkoj djelatnosti. 
To je bila prilika da obje strane razmijene mišljenja i stavove o trenutačnom stanju i problemima s kojima se u grafičkoj i nakladničkoj djelatnosti susreću i radnici i poslodavci. Zaključeno je da postoje mnoge dodirne točke interesa na kojima bi Sindikat grafičara i HUP mogli zajedno djelovati kako bi se grafička i nakladnička djelatnost učinile atraktivnima radnicima i poslodavcima. 
Kako grafičku djelatnost učiniti atraktivnom?
Na sastanku su predstavnici Sindikata grafičara HUP-u naglasili važnost uspostave sektorskog dijaloga imajući u vidu potrebu rješavanja problema nedostatka radnika, poboljšanje njihovih znanja i vještina te djelovanje u okvirima koje zadaje robotizacija i digitalizacija svijeta rada, a koje pogađa i grafičku i nakladničku industriju.
Sudionici sastanka su se suglasili da postoji zajednički interes za zajedničkim djelovanjem na projektima koje bi financirala Europska unija, što može osnažiti zajedničku suradnju. U tome kontekstu je i predsjednik Sindikata grafičara predstavio priručnik „Kineziologija rada – Osnove pravilnih načina rada i rukovanja teretima u grafičkoj industriji“, koji je izrađen u okviru Projekta „Dijalog i znanje napredak grade“ koji je u potpunosti financiran sredstvima Europske unije iz sredstava Europskog socijalnog fonda. Predstavnice poslodavca su iskazale izniman interes za navedeni priručnik, te je dogovoreno da im se dostavi link na web-stranicu Projekta na kojoj se nalazi priručnik u pdf formatu.
Dogovoreno je da će se sljedeći sastanak održati u prosincu, kada će se predstavnicima HUP-a prezentirati ideje Sindikata grafičara za moguće partnerstvo na novom projektu koji Sindikat grafičara planira prijaviti na natječaj Norveške ambasade, a kojem je cilj jačanje sektorskog socijalnog dijaloga i suradnja s poslodavcima u sektoru.