Seminar o izborima za radnička vijeća

Seminar o izborima za radnička vijeća
Većina redovitih izbora za radnička vijeća održat će se od 1. ožujka do 31. svibnja 2017. godine. Postupak provođenja izbora složen je i uključuje velik broj formalnih radnji, ali i druge akcije koje predstavljaju svojevrsnu kampanju. Stoga je 3. veljače 2017. godine za sve zainteresirane članove i predstavnike našeg Sindikata, koji namjeravaju aktivno sudjelovati u provedbi nailazećih izbora za radnička vijeća, održan jednodnevni seminar s temom: Izbori za radnička vijeća. 
Seminar je imao više od 42 sudionika iz 17 podružnica u kojima djeluju ili će djelovati radnička vijeća, odnosno koji su se odlučili ići u postupak izbora. Naime, u velikom broju podružnica na temelju zakonske mogućnosti funkciju radničkog vijeća nose sindikalni povjerenici te se tamo ne vrši izbor za radničko vijeće. 
Prezentaciju složenog postupka izbora za radnička vijeća održao je Darije Hanzalek. Sudionici su upoznati o pravu radnika na radničko vijeće i broju njegovih članova, izbornom razdoblju i vremenu održavanja izbora za radničko vijeće, postupku redovnih izbora, što uključuje raspisivanje izbora, utemeljenju i radu izbornog odbora, biračkih odbora, odluci o provođenju izbora, listama kandidata, biračkom pravu, glasačkom listiću i postupku glasovanja, utvrđivanju rezultata izbora, zapisnicima o prethodnim i konačnim rezultatima izbora i na kraju upozoreni na mogućnosti poništenja izbora. Upoznati su s posebnim obrascima i primili su materijale koji će im pomoći u izborima.
Sve i za povjerenike radnika za zaštitu na radu
Treba napomenuti da se gotovo identičan postupak primjenjuje i za povjerenike radnika za zaštitu na radu, a koji su također značajni za radnike, samo više s aspekta zaštite na radu. Također, ako nije izabrano radničko vijeće, istim postupkom bira se i predstavnik radnika u nadzorni odbor. 
Stoga ostaje utvrditi u kojim podružnicama će se krenuti u izbore za radnička vijeća ili povjerenike radnika za zaštitu na radu, a moguće i predstavnika radnika u nadzornom odboru, te dogovoriti dalje aktivnosti i radnje kroz koje će podružnicama i nositeljima aktivnosti pravnu i primjerenu pomoć u potpunosti davati stručna služba sindikata.