Seminar sindikalne podružnice Tisak – Kontinuitet se nastavlja

Seminar sindikalne podružnice Tisak – Kontinuitet se nastavlja

Seminar za predstavnike radnika u Sindikalnoj podružnici Tisak održan je od 16. do 18. listopada 2015. godine u Crikvenici. Naglasak rada i seminara ove godine bio je na analizi instituta novog Kolektivnog ugovora Tisak, izradi programa aktivnosti za iduću godinu te pripremi izbornih aktivnosti za izbor novog glavnog sindikalnog povjerenika. 

Seminaru je prisustvovalo tridesetak članova iz sindikalnog povjereništva, radničkog vijeća i iz zaštite na radu i to iz svih regija Hrvatske. Naglasak ovog seminara nije bio na predavanjima, već na dogovoru i pripremi konkretnih radnji od kojih prve slijede već idućih tjedana.

Seminar je vodila Dubravka Prpić. U uvodu za daljnji rad seminara istakla je kako je ovo kontinuitet obrazovnih seminara koji se redovito održavaju krajem godine. Iako je prisustvovala većina dosadašnjih polaznika bilo je i novih, no bez obzira na to, teme seminara pomoći će i jednima i drugima u daljnjem radu. Upoznati su s novim kolektivnim ugovorom i njegovim dodatkom, koji su potpisani u srpnju ove godine. Pregledan i analiziran je program rada sindikalne podružnice za 2014. godinu i njegovo izvršenje te ćemo izraditi program za ostatak 2015. godine i cijelu 2016. godinu. Nažalost, prošle godine nije bilo seminara pa nije bio izrađen program za 2015. godinu, no i bez njega podružnica je, možemo reći, uspješno radila.

Kolektivni ugovor prezentirao je kolega Boris Šifter, voditelj toga područja u Sindikatu grafičara. Kao i zadnji kolektivni ugovor, i ovaj je sastavljen od dva dijela. U jednom dijelu su odredbe koje govore o sklapanju ugovora o radu, o radnom vremenu, odmorima i dopustima, prestanku radnog odnosa, odnosno ugovora o radu te, vezano na to, o otkaznim rokovima. Zatim su tu područja o zaštiti života zdravlja, dostojanstva i privatnosti radnika. Plaće, ali bez iznosa najniže osnovne plaće su regulirane u nekoliko članaka. Tu je regulirano razdoblje isplate plaće, dodaci na plaću, iznos dnevnica za službeni put, naknada troška prijevoza na i sa posla, otpremnina, solidarne potpore i jubilarne nagrade. Ostala novčana prava regulirana su u dodatku kolektivnom ugovoru i podložna su jednogodišnjem dogovaranju i ugovaranju. U ovom dijelu ugovara se iznos najniže osnovne plaće, zatim postoci povećanja plaće za radna mjesta s otežanim uvjetima rada, stimulativni dio plaće, visina jednokratne pomoći za godišnji odmor, visina i pravo na božićnicu, visina i pravo na prigodnu nagradu za uskrsne blagdane, mogućnost dara u naravi, pravo i visinu poklona za djecu te pravo na otpremninu pri odlasku u mirovinu.

Posebni interes izazvale su odredbe o radnom vremenu i godišnjim odmorima te članci o financijskim pravima iz dodatka kolektivnom ugovoru te činjenica da gotovo sva prava osim zakonskog minimuma dana godišnjeg odmora nisu rezultat zakona, već dogovora i pregovora sindikata i poslodavca.

Program aktivnosti podružnice

Uz pomoć Borisa Šiftera, Darija Hanzaleka i Dubravke Prpić analiziran je Program rada za dosadašnje razdoblje i njegovo ostvarenje u protekle dvije godine. Dio problema je riješen, no dio problema koji imaju dugoročniju prirodu ne mogu biti promptno riješeni, ali su u određenim područjima ostvarena poboljšanja. Naravno, javljaju se i neki novi problemi.

Stoga je donesen Program aktivnosti za ostatak 2015. i 2016. godinu, koji obuhvaća dio dosadašnjih, ali i neka nova pitanja. Sindikalna podružnica Tisak i Stručna služba Sindikata grafičke i nakladničke djelatnosti Hrvatske pokušat će otkloniti sljedeće aktualne probleme radnika i otvorena pitanja:

• Evidencija i naknada prekovremenih sati te korištenje slobodnih dana. Iako su ostvareni znatni pomaci, još uvijek se događa da se u ponekim dijelovima ne vode točne evidencije niti daju naknade prekovremenih sati kao ni korištenje slobodnih dana, što uvelike ovisi o nadređenim rukovoditeljima. Opseg problema se smanjio, ali valja i dalje pratiti stanje, upozoravati na konkretne povrede te tražiti sustavnu provedbu predmetnih evidencija, koje su presudne za kasnije ostvarenje prava.

• Krađe za vrijeme radnog vremena. Česte su drske krađe u kojima se kradu fizički nezaštićeni asortimani, koji se lopovima nađu pri ruci. U takvim situacijama prodavači trebaju prijaviti krađu, kako se manjak ne bi prebacivao na njihov teret, a uz to će se tražiti potencijalna rješenja kako bi se dodatno zaštitili proizvodi i radnici. U vremenima u kojima živimo, ovaj problem, nažalost, sve je prisutniji. Jedno od rješenja koje se upravo provodi jest uvođenje sustava nadzora pomoću kamera na svim kioscima pa prodavači svakako trebaju zapisati berem trenutak krađe koju su primijetili jer će ju evidentirati i videonadzor.

• Priznanje pripremnih radnji u radno vrijeme. U praksi poslodavac priznaje radnicima u radno vrijeme ono vrijeme kada kiosk radi, ali prodavači moraju dodatno vrijeme utrošiti za pripremu i zatvaranje kioska. Dodatan problem je i obveza naknadnog odnošenja dnevnog utroška do trezora banke, koja se ne računa pod radno vrijeme. Ovi problemi su dugoročne prirode te će se i dalje kontinuirano skretati pažnja poslodavcu i tražiti njihovo ublažavanje i rješenje.

• Preuzimanje robe. Valja tražiti i da se utvrdi univerzalan način postupanja prilikom preuzimanja robe. Imaju li prodavači pravo nakratko zatvoriti kiosk, moraju li preuzimati robu i posluživati kupce? Ova pitanja trebala bi biti jasno definirana, a prema stavu većine, najviše bi odgovaralo kada bi se u vrijeme preuzimanja kiosk mogao nakratko zatvoriti.

• Ugovori o radu na određeno vrijeme. Ovo pitanje bilježi konkretne pomake, no i dalje treba tražiti da se ugovori o radu na određeno vrijeme koji nisu nužni zamjenjuju ugovorima na neodređeno vrijeme.

• Manjak radne odjeće i potrošnog materijala u pojedinim poslovnicama. I dalje će se tražiti sustavna opskrba predmetnim materijalima u svim poslovnicama te upozoravati na konkretne nedostatke.

• Kršenje prava radnika od pojedinih rukovoditelja. Pojedini rukovoditelji učestalije krše odredbe kolektivnog ugovora, o čemu će se u konkretnim situacijama upozoravati poslodavac. Pomaci su već i ostvareni time što je poslodavac educirao dio rukovoditelja o primjeni Kolektivnog ugovora. No, kako se ovdje radi i o ljudskom faktoru, ponovno je uočeno da ima nekoliko rukovoditelja koji su krajnje ekscesni i neprimjereno se odnose prema radnicima pa će se u krajnjim situacijama tražiti njihova smjena.

  Neposredan rad s članstvom potvrđen je kao jedan od temeljnih principa rada podružnice te će u okviru materijalnih i vremenskih mogućnosti u idućoj godini sindikalni povjerenici i glavni sindikalni povjerenik obilaziti teren i članstvo.

Postupak izbora novog glavnog povjerenika/ice

 Dugogodišnja glavna sindikalna povjerenica u podružnici Tisak Dubravka Prpić je zbog osobnih razloga najavila svoj odlazak krajem ove godine. Slijedom toga je potrebno provesti izbor za novog glavnog povjerenika/povjerenicu u Sindikalnoj podružnici Tisak, koji će stupiti na tu dužnost nakon nje. Održavanje dodatne izborne skupštine, koju treba provesti sukladno izbornim pravilima i na transparentan način, bila je glavna točka proširene sjednice povjereništva na kojoj su prisustvovali svi sudionici seminara.

  U svojem obraćanju prisutnima predsjednik Sindikata Darije Hanzalek je prvotno čestitao svima na odličnim rezultatima na izborima za radnička vijeća i povjerenike radnika za zaštitu na radu održanima prije godinu dana. Taj dobar rezultat je zasluga svih; od nositelja lista, kandidata, povjerenika i drugih aktivista do stručnih službi sindikata koje su dale podršku u cijelom postupku. Ovaj zajednički uspjeh ujedno je i obveza za izabrane da svojim kvalitetnim radom opravdaju to povjerenje, surađujući sa svim predstavnicima radnika.

 Jednako tako, naš zadatak sada je kvalitetno pripremiti dodatnu izbornu skupštinu na kojoj će se smireno, transparentno i demokratski izabrati novi glavni povjerenik/ica sindikalne podružnice Tisak. Treba odmah u startu objektivizirati situaciju. Naš sindikat djeluje već 145 godina, a podružnica Tisak pod tim nazivom 20-ak godina. Dakle, mi s radom uvijek nastavljamo u kontinuitetu, unatoč kadrovskim promjenama koje neminovno moraju slijediti.

Transparentnost postupka izbora

Seminar sindikalne podružnice Tisak

Kontinuitet se nastavlja

Seminar za predstavnike radnika u Sindikalnoj podružnici Tisak održan je od 16. do 18. listopada 2015. godine u Crikvenici. Naglasak rada i seminara ove godine bio je na analizi instituta novog Kolektivnog ugovora Tisak, izradi programa aktivnosti za iduću godinu te pripremi izbornih aktivnosti za izbor novog glavnog sindikalnog povjerenika.

Seminar za predstavnike radnika u Sindikalnoj podružnici Tisak održan je od 16. do 18. listopada ove godine u Crikvenici. Seminaru je prisustvovalo tridesetak članova iz sindikalnog povjereništva, radničkog vijeća i iz zaštite na radu i to iz svih regija Hrvatske. Naglasak ovog seminara nije bio na predavanjima, već na dogovoru i pripremi konkretnih radnji od kojih prve slijede već idućih tjedana.

Seminar je vodila Dubravka Prpić. U uvodu za daljnji rad seminara istakla je kako je ovo kontinuitet obrazovnih seminara koji se redovito održavaju krajem godine. Iako je prisustvovala većina dosadašnjih polaznika bilo je i novih, no bez obzira na to, teme seminara pomoći će i jednima i drugima u daljnjem radu. Upoznati su s novim kolektivnim ugovorom i njegovim dodatkom, koji su potpisani u srpnju ove godine. Pregledan i analiziran je program rada sindikalne podružnice za 2014. godinu i njegovo izvršenje te ćemo izraditi program za ostatak 2015. godine i cijelu 2016. godinu. Nažalost, prošle godine nije bilo seminara pa nije bio izrađen program za 2015. godinu, no i bez njega podružnica je, možemo reći, uspješno radila.

Kolektivni ugovor prezentirao je kolega Boris Šifter, voditelj toga područja u Sindikatu grafičara. Kao i zadnji kolektivni ugovor, i ovaj je sastavljen od dva dijela. U jednom dijelu su odredbe koje govore o sklapanju ugovora o radu, o radnom vremenu, odmorima i dopustima, prestanku radnog odnosa, odnosno ugovora o radu te, vezano na to, o otkaznim rokovima. Zatim su tu područja o zaštiti života zdravlja, dostojanstva i privatnosti radnika. Plaće, ali bez iznosa najniže osnovne plaće su regulirane u nekoliko članaka. Tu je regulirano razdoblje isplate plaće, dodaci na plaću, iznos dnevnica za službeni put, naknada troška prijevoza na i sa posla, otpremnina, solidarne potpore i jubilarne nagrade. Ostala novčana prava regulirana su u dodatku kolektivnom ugovoru i podložna su jednogodišnjem dogovaranju i ugovaranju. U ovom dijelu ugovara se iznos najniže osnovne plaće, zatim postoci povećanja plaće za radna mjesta s otežanim uvjetima rada, stimulativni dio plaće, visina jednokratne pomoći za godišnji odmor, visina i pravo na božićnicu, visina i pravo na prigodnu nagradu za uskrsne blagdane, mogućnost dara u naravi, pravo i visinu poklona za djecu te pravo na otpremninu pri odlasku u mirovinu.

Posebni interes izazvale su odredbe o radnom vremenu i godišnjim odmorima te članci o financijskim pravima iz dodatka kolektivnom ugovoru te činjenica da gotovo sva prava osim zakonskog minimuma dana godišnjeg odmora nisu rezultat zakona, već dogovora i pregovora sindikata i poslodavca.

Program aktivnosti podružnice

Uz pomoć Borisa Šiftera, Darija Hanzaleka i Dubravke Prpić analiziran je Program rada za dosadašnje razdoblje i njegovo ostvarenje u protekle dvije godine. Dio problema je riješen, no dio problema koji imaju dugoročniju prirodu ne mogu biti promptno riješeni, ali su u određenim područjima ostvarena poboljšanja. Naravno, javljaju se i neki novi problemi.

Stoga je donesen Program aktivnosti za ostatak 2015. i 2016. godinu, koji obuhvaća dio dosadašnjih, ali i neka nova pitanja. Sindikalna podružnica Tisak i Stručna služba Sindikata grafičke i nakladničke djelatnosti Hrvatske pokušat će otkloniti sljedeće aktualne probleme radnika i otvorena pitanja:

• Evidencija i naknada prekovremenih sati te korištenje slobodnih dana. Iako su ostvareni znatni pomaci, još uvijek se događa da se u ponekim dijelovima ne vode točne evidencije niti daju naknade prekovremenih sati kao ni korištenje slobodnih dana, što uvelike ovisi o nadređenim rukovoditeljima. Opseg problema se smanjio, ali valja i dalje pratiti stanje, upozoravati na konkretne povrede te tražiti sustavnu provedbu predmetnih evidencija, koje su presudne za kasnije ostvarenje prava.

• Krađe za vrijeme radnog vremena. Česte su drske krađe u kojima se kradu fizički nezaštićeni asortimani, koji se lopovima nađu pri ruci. U takvim situacijama prodavači trebaju prijaviti krađu, kako se manjak ne bi prebacivao na njihov teret, a uz to će se tražiti potencijalna rješenja kako bi se dodatno zaštitili proizvodi i radnici. U vremenima u kojima živimo, ovaj problem, nažalost, sve je prisutniji. Jedno od rješenja koje se upravo provodi jest uvođenje sustava nadzora pomoću kamera na svim kioscima pa prodavači svakako trebaju zapisati berem trenutak krađe koju su primijetili jer će ju evidentirati i videonadzor.

• Priznanje pripremnih radnji u radno vrijeme. U praksi poslodavac priznaje radnicima u radno vrijeme ono vrijeme kada kiosk radi, ali prodavači moraju dodatno vrijeme utrošiti za pripremu i zatvaranje kioska. Dodatan problem je i obveza naknadnog odnošenja dnevnog utroška do trezora banke, koja se ne računa pod radno vrijeme. Ovi problemi su dugoročne prirode te će se i dalje kontinuirano skretati pažnja poslodavcu i tražiti njihovo ublažavanje i rješenje.

• Preuzimanje robe. Valja tražiti i da se utvrdi univerzalan način postupanja prilikom preuzimanja robe. Imaju li prodavači pravo nakratko zatvoriti kiosk, moraju li preuzimati robu i posluživati kupce? Ova pitanja trebala bi biti jasno definirana, a prema stavu većine, najviše bi odgovaralo kada bi se u vrijeme preuzimanja kiosk mogao nakratko zatvoriti.

• Ugovori o radu na određeno vrijeme. Ovo pitanje bilježi konkretne pomake, no i dalje treba tražiti da se ugovori o radu na određeno vrijeme koji nisu nužni zamjenjuju ugovorima na neodređeno vrijeme.

• Manjak radne odjeće i potrošnog materijala u pojedinim poslovnicama. I dalje će se tražiti sustavna opskrba predmetnim materijalima u svim poslovnicama te upozoravati na konkretne nedostatke.

• Kršenje prava radnika od pojedinih rukovoditelja. Pojedini rukovoditelji učestalije krše odredbe kolektivnog ugovora, o čemu će se u konkretnim situacijama upozoravati poslodavac. Pomaci su već i ostvareni time što je poslodavac educirao dio rukovoditelja o primjeni Kolektivnog ugovora. No, kako se ovdje radi i o ljudskom faktoru, ponovno je uočeno da ima nekoliko rukovoditelja koji su krajnje ekscesni i neprimjereno se odnose prema radnicima pa će se u krajnjim situacijama tražiti njihova smjena.

  Neposredan rad s članstvom potvrđen je kao jedan od temeljnih principa rada podružnice te će u okviru materijalnih i vremenskih mogućnosti u idućoj godini sindikalni povjerenici i glavni sindikalni povjerenik obilaziti teren i članstvo.

Postupak izbora novog glavnog povjerenika/ice

 Dugogodišnja glavna sindikalna povjerenica u podružnici Tisak Dubravka Prpić je zbog osobnih razloga najavila svoj odlazak krajem ove godine. Slijedom toga je potrebno provesti izbor za novog glavnog povjerenika/povjerenicu u Sindikalnoj podružnici Tisak, koji će stupiti na tu dužnost nakon nje. Održavanje dodatne izborne skupštine, koju treba provesti sukladno izbornim pravilima i na transparentan način, bila je glavna točka proširene sjednice povjereništva na kojoj su prisustvovali svi sudionici seminara.

  U svojem obraćanju prisutnima predsjednik Sindikata Darije Hanzalek je prvotno čestitao svima na odličnim rezultatima na izborima za radnička vijeća i povjerenike radnika za zaštitu na radu održanima prije godinu dana. Taj dobar rezultat je zasluga svih; od nositelja lista, kandidata, povjerenika i drugih aktivista do stručnih službi sindikata koje su dale podršku u cijelom postupku. Ovaj zajednički uspjeh ujedno je i obveza za izabrane da svojim kvalitetnim radom opravdaju to povjerenje, surađujući sa svim predstavnicima radnika.

 Jednako tako, naš zadatak sada je kvalitetno pripremiti dodatnu izbornu skupštinu na kojoj će se smireno, transparentno i demokratski izabrati novi glavni povjerenik/ica sindikalne podružnice Tisak. Treba odmah u startu objektivizirati situaciju. Naš sindikat djeluje već 145 godina, a podružnica Tisak pod tim nazivom 20-ak godina. Dakle, mi s radom uvijek nastavljamo u kontinuitetu, unatoč kadrovskim promjenama koje neminovno moraju slijediti.

Transparentnost postupka izbora

Stoga se izbor novog glavnog povjerenika/ice, koji nije ništa više od toga, treba provesti prema uhodanim izbornim procedurama sindikata, a njegova transparentnost je imperativ. Valja odmah otvoriti postupak i mogućnost kandidiranja svim članovima podružnice sa stažem duljim od godinu dana kako bi već postojeći delegati s četverogodišnjim mandatom mogli tajnim glasovanjem izabrati novog glavnog povjerenika.

Poželjno je da kandidati za povjerenika budu osobe motivirane za rad i spremne raditi taj posao kao primarni – profesionalno, da već imaju određena znanja i da su sudjelovali u radu kao predstavnici radnika, ali i da su spremni dalje učiti i usavršavati se. Treba imati na umu da će novi glavni povjerenik trebati komunicirati s članovima, obilaziti teren, organizirati rad ostalih povjerenika i predstavnika našeg sindikata, da će komunicirati i surađivati sa stručnim službama sindikata, da će što kvalitetnije komunicirati i zastupati interese članova i radnika prema poslodavcu i da će trebati težiti surađivati s drugim sindikatima. Imajući u vidu sve navedeno, ta osoba mora biti spremna pretežiti dio svojeg radnog vremena i mjesto rada imati u sjedištu tvrtke u Zagrebu. Glavnom povjereniku će se s druge strane omogućiti suradnja u podružnici (koju će u većoj mjeri i on sam koordinirati), suradnja i podrška sindikata i njegovih stručnih službi, mogućnost osposobljavanja, obrazovanja i usavršavanja te drugi oblici motivacije za njegov rad.

Kolega Hanzalek je na kraju zaključio kako u postupku izbora novog povjerenika treba izbjeći bilo kakve podjele. Ne postoje „nečiji kandidati“, niti „nečiji ljudi“. Bira se glavni povjerenik za sve članove i osoba koja će koordinirati rad svih drugih povjerenika i aktivista, a koji su temelj rada podružnice. U Tisku već djeluje nekoliko sindikata, i to je već podjela previše. Mi zajedno činimo jednu podružnicu – imamo pravo ne slagati se, iznositi druga mišljenja, argumentirati, ali na kraju, kad se donese neka odluka odnosno izbor, tada se izbor većine treba poštovati i zajedno provoditi. Svaki delegat na izbornoj skupštini treba procijeniti kandidate i odabrati onog za kojeg smatra da je najbolji izbor za članstvo koje predstavlja. Zato i provodimo izbore, da većina izabere povjerenika koji će biti glavni povjerenik za sve naše povjerenike, aktiviste i članove te u tom postupku uvijek trebamo izaći jedinstveni.

 Uvažavajući sve navedene principe, odlučeno je da se odmah otvara postupak kandidatura. Kandidature će primati povjereništvo podružnice do 11. studenoga 2015. godine, a dostavljat će ih se dosadašnjoj glavnoj sindikalnoj povjerenici Dubravki Prpić (kako bi se svima ostalima omogućilo da se kandidiraju). Nakon prikupljenih kandidatura, pripremit će se materijali za dodatnu izbornu skupštinu, koja je zakazana za 21. studenoga 2015. godine u Domu Sindikata grafičara u Zagrebu. Na njoj će delegati iz svih dijelova imati mogućnost među istaknutim kandidatima izabrati novog sindikalnog povjerenika/icu podružnice Tisak.

 Na kraju službenog dijela seminara odvijao se za neke veseo, a za neke tužan trenutak. Naime, dugogodišnja radnica u Tisku, ali i naša članica te članica Predsjedništva Sindikata grafičara Jolanda Vainkov Štimac otišla je prije nekoliko dana u mirovinu. Tim povodom s nekoliko prigodnih riječi te prigodnim darom oprostila se uime svih članova glavna sindikalna povjerenica Dubravka Prpić.

Stoga se izbor novog glavnog povjerenika/ice, koji nije ništa više od toga, treba provesti prema uhodanim izbornim procedurama sindikata, a njegova transparentnost je imperativ. Valja odmah otvoriti postupak i mogućnost kandidiranja svim članovima podružnice sa stažem duljim od godinu dana kako bi već postojeći delegati s četverogodišnjim mandatom mogli tajnim glasovanjem izabrati novog glavnog povjerenika.

Poželjno je da kandidati za povjerenika budu osobe motivirane za rad i spremne raditi taj posao kao primarni – profesionalno, da već imaju određena znanja i da su sudjelovali u radu kao predstavnici radnika, ali i da su spremni dalje učiti i usavršavati se. Treba imati na umu da će novi glavni povjerenik trebati komunicirati s članovima, obilaziti teren, organizirati rad ostalih povjerenika i predstavnika našeg sindikata, da će komunicirati i surađivati sa stručnim službama sindikata, da će što kvalitetnije komunicirati i zastupati interese članova i radnika prema poslodavcu i da će trebati težiti surađivati s drugim sindikatima. Imajući u vidu sve navedeno, ta osoba mora biti spremna pretežiti dio svojeg radnog vremena i mjesto rada imati u sjedištu tvrtke u Zagrebu. Glavnom povjereniku će se s druge strane omogućiti suradnja u podružnici (koju će u većoj mjeri i on sam koordinirati), suradnja i podrška sindikata i njegovih stručnih službi, mogućnost osposobljavanja, obrazovanja i usavršavanja te drugi oblici motivacije za njegov rad.

Kolega Hanzalek je na kraju zaključio kako u postupku izbora novog povjerenika treba izbjeći bilo kakve podjele. Ne postoje „nečiji kandidati“, niti „nečiji ljudi“. Bira se glavni povjerenik za sve članove i osoba koja će koordinirati rad svih drugih povjerenika i aktivista, a koji su temelj rada podružnice. U Tisku već djeluje nekoliko sindikata, i to je već podjela previše. Mi zajedno činimo jednu podružnicu – imamo pravo ne slagati se, iznositi druga mišljenja, argumentirati, ali na kraju, kad se donese neka odluka odnosno izbor, tada se izbor većine treba poštovati i zajedno provoditi. Svaki delegat na izbornoj skupštini treba procijeniti kandidate i odabrati onog za kojeg smatra da je najbolji izbor za članstvo koje predstavlja. Zato i provodimo izbore, da većina izabere povjerenika koji će biti glavni povjerenik za sve naše povjerenike, aktiviste i članove te u tom postupku uvijek trebamo izaći jedinstveni.

 Uvažavajući sve navedene principe, odlučeno je da se odmah otvara postupak kandidatura. Kandidature će primati povjereništvo podružnice do 11. studenoga 2015. godine, a dostavljat će ih se dosadašnjoj glavnoj sindikalnoj povjerenici Dubravki Prpić (kako bi se svima ostalima omogućilo da se kandidiraju). Nakon prikupljenih kandidatura, pripremit će se materijali za dodatnu izbornu skupštinu, koja je zakazana za 21. studenoga 2015. godine u Domu Sindikata grafičara u Zagrebu. Na njoj će delegati iz svih dijelova imati mogućnost među istaknutim kandidatima izabrati novog sindikalnog povjerenika/icu podružnice Tisak.

 Na kraju službenog dijela seminara odvijao se za neke veseo, a za neke tužan trenutak. Naime, dugogodišnja radnica u Tisku, ali i naša članica te članica Predsjedništva Sindikata grafičara Jolanda Vainkov Štimac otišla je prije nekoliko dana u mirovinu. Tim povodom s nekoliko prigodnih riječi te prigodnim darom oprostila se uime svih članova glavna sindikalna povjerenica Dubravka Prpić.