Sindikalna podružnica AKD-a o seminaru u Mariji Bistrici

Sindikalna podružnica AKD-a o seminaru u Mariji Bistrici

Na poziv Sindikata grafičara i medija, uz potporu UNI Europa grafičkog i ambalažnog sektora sudjelovali smo na seminaru vezanom na razvoj sektorskih sindikalnih kapaciteta. Cilj seminara je promocija socijalnog dijaloga u grafičkom sektoru. Sudjelovali smo s tri naša sindikalna povjerenika i tri aktivna člana.

„Zadatak nam je kao sudionika bio detektirati u svojoj kompaniji otvorena pitanja, te napraviti plan njihovog rješavanja s radnicima i poslodavcem. Što će nas biti više sindikalno organiziranih uspjesi postizanja rezultata prema poslodavcu bit će bolji, to je generalno pravilo. Poruka s ovog vrhunski tehnološki i tematski pripremljenog seminara daje nam za pravo izreći da  „Predaje nema“. Za one koji su trenutno u tome zadatak je da iskustva i ostvarene rezultate fokusiraju i prenašaju na one koji dolaze, a to su mlade generacije. Zato veseli da su na ovom seminaru bila i dva mlada aktivna člana iz naše podružnice.“ – ističe Zoran Kveder, glavni povjerenik u AKD-u.

„Smatram da ovaj seminar doprinosi u budućnosti svima koji su bili prisutni u smislu ostvarivanja čim boljeg socijalnog dijaloga. Razmjena iskustava s kolegama iz grafičke industrije uvelike olakšava daljnji pristup pojedinim sličnim situacijama u kojima se mi kao radnici znamo pronaći. Veliko mi je zadovoljstvo što sam bio pozvan i prisutan na seminaru, zahvaljujem se svima i nadam se skorim zajedničkim druženjima.“ – ističe Nino Prokopić mladi član u AKD-u.

„U dobroj organizaciji i vodstvu, te pomoći kolega iz grafičkog sektora iz određenih europskih zemalja na seminaru se govorilo te dijelila iskustva o jačanju socijalnog dijaloga i izradi plana o razvoju socijalne strukture. Po završetku seminara mogu reći da sam saznao korisne informacije o socijalnim zbivanjima u svijetu kao i kod nas, te općem jačanju sindikalne aktivnosti i djelovanja unutar naše organizacije.“ – kazao je Luka Goršić,  još jedan mladi član iz AKD-a.

Uključenost mladih u naš rad raduje nas. Na mladima sindikat ostaje.