U Narodnim novinama inicirani pregovori za povećanje plaća

U Narodnim novinama inicirani pregovori za povećanje plaća

S obzirom da posljednjih mjeseci svjedočimo rekordnom porastu stope inflacije potrošačkih cijena koje su u odnosu na lipanj 2021. godine (kada se počeo primjenjivati Kolektivni ugovor za zaposlene u „Narodnim novinama“) porasle čak za 12,6%, dana 6. rujna 2022. godine Sindikat grafičara i medija poslao je poslodavcu inicijativu za početkom pregovora za izmjene Kolektivnog ugovora za „Narodne novine d.d.“, s ciljem povećanja plaća radnicima u toj tvrtki.

Naime, promatrano prema glavnim skupinama klasifikacije ECOICOP, na godišnjoj je razini najveći porast potrošačkih cijena u prosjeku zabilježen hrane i bezalkoholnih pića, za 16,9 %, te cijene pokućstva, opreme za kuću i redovito održavanje kućanstva za 13% te cijene odjeće i obuće koje su porasle 11,1%. Cijene stanovanja, vode, električne energije, plina i ostalih goriva porasle su, pak, za 9,6 %.

Činjenica je da se porast navedenih cijena prelijeva na potrošače, uslijed kojih je vidljiv pad kupovne moći radnika te realni pad plaća.

Iako je 1. siječnja 2022. godine poslodavac vratio osnovicu plaće koja je posljednjih godina smanjivana, činjenica je i da se osnovica plaće radnicima u Narodnim novinama nije povećavala još od davne 2008. godine.

U takvim okolnostima radnici u Narodnim novinama očekuju da se realni pad plaća ublaži njezinim povećanjem na načine koji će biti prihvatljiv i poslodavcu i radnicima.